Stypendia dla młodych naukowców

Młodzi uczeni tworzą przyszłość medycyny

0 komentarzy

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje młodym naukowcom program stypendialny, który ułatwi im rozwój naukowy i realizację najbardziej rokujących przedsięwzięć badawczych. Wnioski z projektami można składać jeszcze przez tydzień. 

– „Uniwersytet Przyszłości" to pierwsza edycja projektu, który powstał z myślą o młodych naukowcach zatrudnionych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu chcących rozwijać swoje kariery naukowe. Dzięki niemu mają oni szansę na udział w działaniach badawczych prowadzonych na uczelni –


mówi Monika Maziak z zespołu ds. komunikacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

Zakwalifikowany uczestnik będzie mógł wziąć udział w programie szkoleniowo-mentoringowym, otrzyma comiesięczne stypendium badawcze w wysokości 2,5 tys. zł oraz grant na realizację celów badawczych (nawet do 50 tys. zł). 

Projekt jest skierowany do pracowników wrocławskiej uczelni medycznej, którzy nie ukończyli 35 r.ż. i mają stopień naukowy nie wyższy niż doktor i realizują lub zamierzają realizować projekt badawczy w jednej z 3 dyscyplin naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu. 

Uczelnia podkreśla, że projekt ma służyć nie tylko rozwojowi jego uczestników, ale rozwojowi całej uczelni, skuteczniej przygotowując ją do koniecznych zmian i działań, które pozwolą realizować misję i wizję w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Jego celem jest wykreowanie w przestrzeni akademickiej optymalnych warunków dla rozwoju kadr medycznych i prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

— To dla mnie bardzo ważny projekt, wiążę z nim duże nadzieje. Nie mam wątpliwości, że to właśnie laureaci Uniwersytetu Przyszłości będą tworzyć podwaliny naszej uczelni – 


mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Wnioski z przedstawionymi projektami badawczymi można składać do 14 marca 2022 r. Plan powinien zawierać dokładnie opisany pomysł badawczy wraz z harmonogramem i kosztorysem działań. Kapituła wybierze w tym roku 7 laureatów, a następnie także po 7 w kolejnych trzech latach trwania programu.

– Ocenie podlega nie tylko sam pomysł badawczy, ale też dotychczasowy dorobek kandydata, jego motywacja. Uczelni zależy na wyłonieniu grupy szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych naukowo młodych pracowników, którzy otrzymają wsparcie. Ta grupa według nas znacząco przyczyni się do wzmocnienia pozycji naukowej uczelni w najbliższych latach –


 dodaje Monika Maziak.

Uczestnictwo w programie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Szczegółowe założenia oraz niezbędne dokumenty, które należy złożyć można znaleźć tutaj

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się