NOP

Poznaliśmy statystyki NOP i szczegóły funduszu kompensacyjnego

0 komentarzy

W ciągu miesiąca, czyli od pierwszego szczepienia 27 grudnia do 27 stycznia immunizacji poddało się ponad 905 tys. osób. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 494 niepożądane odczyny poszczepienne, z czego 416 miało charakter łagodny – były to głównie zaczerwienienia oraz krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia. Odnotowano także dwa zgony, ale w jednym przypadku zaznaczono, że nie było związku z podaniem szczepionki. 

Osoby, które zgłosiły niepożądane objawy, będą mogły liczyć na świadczenie pieniężne z Funduszu Kompensacyjnego

O pierwszych odczynach poszczepiennych usłyszeliśmy 12 stycznia. Wówczas minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w Polsce zanotowano 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 32 miały charakter łagodny, 4 poważne i jeden ciężki. Od tamtej pory znacznie wzrosła liczba zgłaszanych odczynów poszczepiennych, ale jednocześnie wzrosła też liczba zaszczepionych. W sumie, do 27 stycznia, immunizacji poddało się 638,416 tys. kobiet i 266,504 tys. mężczyzn. Dziennie wykonuje się ponad 124 tys. szczepień. 

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że wśród zgłaszanych przez pacjentów odczynów poszczepiennych zanotowano m.in.: omdlenia, utratę przytomności, ból głowy, tachykardię, senność, nudności, drętwienie i obrzęk języka, duszność, potliwość, pogorszenie kontaktu, zawroty głowy, spadek ciśnienia, ból ręki, dreszcze, kaszel, kilkusekundową utratę świadomości, gorączkę, świąd skóry, napady padaczki, drętwienie kończyn, zawroty głowy, powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia rytmu serca, krwiomocz, udar mózgu. Wielu pacjentów z powodu NOP hospitalizowano. Odnotowano także 2 przypadki śmierci, w Oleśnicy i w Krakowie (22 stycznia i 25 stycznia). Pierwszy dotyczył 73-letniego mężczyzny, u którego pojawiła się gorączka, spadek ciśnienia tętniczego, tachykardia, zatrzymanie krążenia, a drugi kobiety, ale według lekarza, zgon nie nastąpił z powodu immunizacji. Zaplanowana sekcja ma wyjaśnić przyczynę śmierci mężczyzny. 

Z informacji Norweskiej Agencji Leków wynika, że ​​w Norwegii 33 osoby powyżej 75 r.ż, zmarły kilka dni po szczepieniu przeciw COVID-19. Norwescy lekarze podkreślają, że nie ustalono dotychczas żadnego związku między szczepionką a zgonami poszczepiennymi, ale zalecili lekarzom, by przed immunizacją rozważyli ogólny stan zdrowia osób starszych.

Zgony w tej grupie wiekowej odnotowano również w Niemczech. Zmarło tam 10 osób. Niemieccy lekarze, na podstawie zgromadzonych danych, zakładają, że zgon u tych osób nastąpił z powodu ich chorób w przypadkowej czasowej zbieżności ze szczepieniem

Fundusz oczekiwany, ale powinien być rozszerzony 

Zgodnie z zapowiedziami rządu, osoby, które po immunizacji zgłosiły niepożądane objawy, będą mogły liczyć na świadczenie pieniężne z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Na początku Fundusz obejmie szczepienia przeciw COVID-19, bez względu na datę ich wykonania, a od następnego roku także wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne. Jak podaje resort zdrowia, warunkiem uzyskania świadczenia będzie pobyt w szpitalu przez minimum 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego wymagającego co najmniej obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, o ile u danej osoby wystąpiło działanie niepożądane określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. ChPL jest wciąż aktualizowana, dlatego o świadczenie będą mogli występować również pacjenci, którzy doznają działań niepożądanych dopiero w późniejszym okresie. W przypadku krótkotrwałej obserwacji w związku ze wstrząsem anafilaktycznym, świadczenie kompensacyjne wyniesie 3 tys. zł, a jeśli konieczna będzie hospitalizacja, odszkodowanie wyniesie 10 tys. zł. W przypadku leczenia szpitalnego trwającego co najmniej 14 dni, można starać się o kwotę od 10 do 100 tys. zł, w zależności od długości pobytu. Projekt przewiduje podwyższenie świadczenia w przypadku określonych uciążliwości związanych z hospitalizacją (np. przebycie operacji lub pobyt na oddziale intensywnej terapii), a także możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dalszego leczenia. Łączna kwota świadczenia kompensacyjnego wyniesie nie więcej niż 100 tys. zł. 

- Mechanizm kompensacji niepożądanych odczynów poszczepiennych ze środków Skarbu Państwa był od dawna oczekiwany. Stworzenie odrębnego funduszu celowego, z którego będą w określonych sytuacjach wypłacane świadczenia kompensacyjne przyczyni się do zapewnienia osobom zaszczepionym środków prawnych umożliwiających szybsze uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, bez długotrwałej procedury sądowej – czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Samorząd zwraca uwagę, że świadczeniem kompensacyjnym powinny być objęte również szczepienia zalecane.

- Skoro jest ono „zalecane”, to władzy publicznej powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej osób z niego skorzystało. Projektowane zmiany ustawowe powinny niewątpliwie zachęcać do poddawania się szczepieniom ochronnym i przyczyniać się do wzmocnienia solidarności programów powszechnych szczepień, zaś wyłączenie szczepień zalecanych z działania przepisów o świadczeniu kompensacyjnym mogłoby przynieść odwrotny skutek – podkreśla NRL. 

Nowelizacja ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny ma wejść w życie 1 maja 2021 r. 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się