biurokracja w zawodach medycznych

Raport NIK: Coraz mniej czasu na leczenie

0 komentarzy

Jednym z postulatów protestujących medyków jest ograniczenie czynności biurokratycznych. Zgłaszają, że przez wypełnianie stert dokumentów, mają niewiele czasu dla pacjenta. Potwierdza to najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała efektywność wykorzystania czasu przeznaczanego na pomoc stricte lekarską dla pacjentów. 

Ustalenia Izby pokazują, że blisko jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych. W trakcie teleporady jest jeszcze gorzej – na samo świadczenie medyczne pozostaje zaledwie 57 proc. czasu. Najwyższa Izba Kontroli we wniosku skierowanym do MZ wnosi o przeanalizowanie zakresu obowiązków administracyjnych personelu medycznego i ograniczenie ich do niezbędnego minimum oraz o przyspieszenie procesu informatyzacji oraz automatyzacji obiegu informacji w systemie ochrony zdrowia. Według Izby, zadania administracyjne wprowadzane są często za pomocą aktów prawnych, które nie dotyczą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jak wskazuje NIK, przykładem takiej regulacji jest nałożenie na lekarza POZ obowiązku wystawiania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej.

Przeczytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się