badania serologiczne

Rozpoczną się badania serologiczne polskiej populacji

0 komentarzy

Jaki jest rzeczywisty odsetek populacji w Polsce, który już przebył infekcję SARS-CoV-2 i ma odporność przeciwko tej chorobie? – badaniami seroepidemiologicznymi w kierunku przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 zajmą się Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. Oszacowanie prawdziwego odsetka zakażeń koronawirusem w populacji pozwoli epidemiologom lepiej modelować przebieg epidemii.

„Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO” realizowane na zlecenie ministra zdrowia, ma na celu określenie odsetka populacji, który już przebył infekcję SARS-CoV-2 i określenie faktycznej zapadalności na COVID-19. Projektem pokieruje dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Jak podkreślają naukowcy, dotychczasowe badania pokazują, że COVID-19 w około 20-30% przypadków przebiega bezobjawowo, co sprawia, że ocena sytuacji epidemiologicznej występowania zachorowań/zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce tylko na podstawie zarejestrowanych przypadków jest ograniczona i nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego stanu rozpowszechnienia wirusa w populacji. W większości krajów/regionów, w których wykonano takie badania, szacowany odsetek nierozpoznanych zakażeń waha się nawet od 95 proc. do prawie 99 proc

Inne kraje też sprawdzają 

Według informacji WHO, do 7 grudnia 2020 r. ponad 60 krajów prowadziło tego typu badania, jednak dotychczas tylko niewielka część wyników została opublikowana.

- Dostępne wyniki dużego badania obejmującego całą Hiszpanię z I półrocza 2020 r. potwierdzają, że rozpowszechnienie przeciwciał było znacząco niższe wśród dzieci poniżej 10 r.ż., a co najmniej jedna trzecia zidentyfikowanych serologicznie zakażeń przebiegała bezobjawowo. W niektórych krajach badania seroprewalencji są ograniczone do określonych obszarów, na ogół po wystąpieniu na nich dużych ognisk epidemicznych - np. w jednym z kurortów narciarskich w Austrii już w kwietniu 2020 r. 42,4% populacji miała przeciwciała – mówi Anna Dela, Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych, rzecznik prasowy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Badania będą w całej Polsce 

Polskie badanie zaprojektowane na bazie protokołu WHO-Unity: “Population-based age-stratified seroepidemiological investigation protocol for COVID-19 infection” powinno stanowić odpowiednik badań prowadzonych w innych krajach. Metoda jego realizacji oparta jest na powtarzanych badaniach przekrojowych. 

– Przewiduje się dwie tury. Obejmą one wszystkie grupy wiekowe. Badanie krwi będzie wykonywane wyłącznie u tych osób dorosłych, które zgodzą się na to w trakcie wywiadu telefonicznego. Od marca do lipca chcemy przebadać 11850 osób ze wszystkich grup wiekowych, a w grudniu i styczniu 2020 r. 6300 osób powyżej 60 r.ż. – mówi Anna Dela.

W ankiecie towarzyszącej badaniu krwi zbierane będą dane dotyczące m.in. informacji o poprzednim zachorowaniu lub kontakcie z osobą zakażoną, sposobu świadczenia pracy, stosowania się do zaleceń czy udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych. Badanie oceni również stan zaszczepienia. 

Wyniki posłużą do planowania strategii

- Częściowe wyniki będą znane po zakończeniu I tury badania, około połowy 2021 r., a wyniki poznamy pod koniec 2021 r. Dane te pozwolą na ocenę m.in. odsetka osób, które są uodpornione/czasowo uodpornione przeciw COVID-19 i przyczyniają się do powstawania odporności zbiorowiskowej oraz ocenę frakcji osób zakażonych bez objawów, co jest użytecznym wskaźnikiem do oceny skutków epidemii – dodaje Anna Dela.

Uzyskane wyniki posłużą zatem do planowania/modyfikowania krajowej i lokalnej strategii testowania oraz szczepień w kolejnym roku/latach przy utrzymywaniu się zakażeń w populacji m.in. w związku ze zmiennością wirusa oraz do oceny skutków epidemii i planowania niezbędnych zasobów medycznych.

– Pamiętajmy, że wyniki badania to nie surowe dane dotyczące częstości występowania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, ale wyniki analiz badających zależności występowania przeciwciał i określonych zachowań, nasilenia kontaktów, objawów, wykonywanego zawodu i innych zmiennych uzyskanych w badaniu ankietowym. Będą one miały zastosowanie nawet po osłabnięciu epidemii (m.in. w związku ze szczepieniami) i tylko w niewielkim stopniu będą miały doraźne zastosowanie, np. w celu modyfikacji rozpoznanych wcześniej priorytetowych grup populacji kwalifikowanych do szczepienia lub dla oceny efektywności testowania w poszczególnych regionach lub grupach zawodowych – dodaje Dela.

Projekt będzie dofinansowany przez Agencję Badań Medycznych.

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się