Zmuszanie rezydenta do pracy na SORze jest bezprawne!

3 komentarzy

Dzięki prężnej pracy Porozumienia Rezydentów udało się uzyskać pierwszą opinię prawną dotyczącą jednego z najczęściej zgłaszanych przez Was na Będąc Młodym Lekarzem problemu, czyli zmuszania rezydenta do pracy na oddziale, na którym zgodnie z programem specjalizacji nie ma obowiązku pracować. Najczęściej takim oddziałem jest Izba Przyjęć lub Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie rezydent jest "rzucany" na pierwszą linię frontu wbrew jego woli i – jak się okazuje – prawu.

Porozumienie Rezydentów jest reaktywowaną w październiku 2015 organizacją dbającą o jakość i warunki kształcenia wszystkich lekarzy w trakcie specjalizacji, niezależnie od formy zatrudnienia. Zachęcamy każdego kształcącego się lekarza do wstępowania w nasze szeregi oraz zgłaszania swoich problemów do współpracującego z Porozumieniem portalu Będąc Młodym Lekarzem na kontakt@bedacmlodymlekarzem.pl.

Kolejne opinie prawne już wkrótce!

Pełna treść odpowiedzi na pytanie prawne dot. zmuszania dyżurowania na SOR: POBIERZ PDF

Kazus: stan faktyczny

Lekarz rezydent zaczął pracę 16 listopada w ramach specjalizacji w zakresie chorób
wewnętrznych. 1 grudnia otrzymał telefon od ordynatora oddziału ratunkowego, w którym
został wezwany na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tam otrzymał grafik z poleceniem
wpisania się na dwa samodzielne 12-godzinne dyżury na izbie przyjęć. Zgodnie z
informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, pełnienie takich dyżurów wykraczałoby poza
program specjalizacji lekarza rezydenta. Lekarz ten otrzymał informację, że jeżeli nie wpisze
się na te dyżury, zostanie zwolniony.

Odpowiedź prawnika (skrócona):

Kierownictwo podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne nie może
nakazać lekarzowi rezydentowi pełnienia dyżurów, które wykraczają poza program jego
specjalizacji. Ponadto zgodę na samodzielne wykonywanie dyżurów przez lekarza rezydenta
może wydać wyłącznie kierownik specjalizacji. Lekarz rezydent może skontaktować się w tej
sprawie z kierownictwem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne i zapoznać je z
treścią przepisów wskazanych powyżej. Ponadto lekarz rezydent może zawiadomić o
zaistniałej sytuacji kierownika specjalizacji i Ministra Zdrowia.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.
  Dz.U.2015.618 ze zm.)
 2. Art. 16f ust. 3 pkt. 2 lit. h, art. 16j ust. 1 i 2, art. 16o ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
  1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U.2015.464 ze zm.)
 3. § 15 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie
  specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2013.26)
 4. Art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2014.1502 ze
  zm.)
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2005 r., sygn. I PK 5/05

Opinię prawną przygotował:
Lex Secure | biuro@lexsecure.pl | www.lexsecure.pl | tel. 58 500 59 00 | fax: 58 500 59 01 | 24h Infolinia Prawna 501 538 539

Pełna treść odpowiedzi na pytanie prawne dot. zmuszania dyżurowania na SOR: POBIERZ PDF

LINKI:

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się