dodatki covidowe, NIK

Dodatki covidowe pod lupą NIK

0 komentarzy

Najwyższa Izba Kontroli zajmie się zbadaniem, czy dodatki covidowe dla medyków były prawidłowo przyznawane. Ocenie będą podlegać dwie kwestie: prawidłowość ustalenia grupy uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia oraz ustalenie wysokości dodatku. Kontrola obejmie trzy placówki lecznicze z województwa zachodniopomorskiego oraz tamtejszy oddział NFZ.

Dotychczasowa analiza NIK wykazała, że dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych wskazują do rozliczenia dodatkowego świadczenia większość zatrudnionego personelu medycznego, nawet w sytuacji niewielkiej liczby pacjentów przyjętych z podejrzeniem lub z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z kolei w innych podmiotach leczniczych personel medyczny informował, że dodatkowe środki finansowe otrzymuje z opóźnieniem lub wcale. 

Przeczytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się