Lekarze nie będą już płacić za leczenie pacjentów

0 komentarzy

Placówki lecznicze nie mogą obciążać lekarzy kosztami badań zleconych chorym, bo to narusza zbiorowe prawa pacjenta – uznał Rzecznik Praw Pacjenta. Jeśli nie zastosują się do tej decyzji, grozi im wysoka kara finansowa. 

Wydanie decyzji przez RPP to pokłosie sprawy, która ujrzała światło dzienne w listopadzie 2019 roku, kiedy dr Bartosz Fiałek, przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zainteresował się sytuacją wynagrodzeń lekarzy po tym, jak przychodnia zaproponowała mu pokrywanie kosztów zleconych badań z własnej puli pieniędzy. Gdy lekarz zaczął drążyć sprawę, okazało się, że taka sytuacja ma miejsce od kilkudziesięciu lat. Skutkiem takich umów jest niższe wynagrodzenie lekarzy, ponieważ placówki medyczne potrącają z ich wypłat koszty badań dodatkowych. Rzecznik Praw Pacjenta po przeanalizowaniu sprawy jednej z mazowieckich placówek, uznał, że tego typu działanie może skutkować ograniczeniem praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Jest to pierwsza decyzja Rzecznika Praw Pacjenta w tego rodzaju sprawie. 


Tego typu postanowienia umowne w umowach z lekarzami nie powinny w ogóle się znajdować, gdyż koszty zlecanych pacjentom badań powinna pokrywać placówka medyczna. Konstrukcja i ustalone przez tę placówkę brzmienie zapisu umownego zostało ukształtowane w taki sposób, że jego wydźwięk jest negatywny i może mieć wpływ na decyzję lekarza co do wykonania u pacjenta określonych badań. Konsekwencją może być decyzja lekarza o powstrzymaniu się od zlecenia pacjentowi badań, które w świetle aktualnej wiedzy medycznej i należytej staranności, powinny być wykonane, w obawie o pomniejszenie wysokości należnego lekarzowi wynagrodzenia

- mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. 

Ponadto, według RPP, lekarze nie są podwykonawcami świadczeniodawcy, w myśl przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a wykonują u tego świadczeniodawcy zawód. 

Lekarz ma chronić zdrowie i życie ludzkie 

W uzasadnieniu, RPP podkreśla również, że nie można lekarza stawiać w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów – interesu jego własnego i interesu pacjenta. - Lekarz wykonuje szczególny zawód zaufania publicznego, którego celem jest ochrona wartości najwyższych, czyli życia i zdrowia ludzkiego. Warunki współpracy i realizacji świadczeń zdrowotnych powinny być w tym zakresie dla lekarza jasne. Co również ważne, dla zakwalifikowania danego sposobu postępowania placówki medycznej jako praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów, wystarczające jest wykazanie potencjalnego charakteru zagrożenia naruszenia praw pacjenta. Takie naruszenie może się zrealizować w sferze uprawnień każdego pacjenta, pozostającego pod opieką lekarza, który zawarł umowę z podmiotem leczniczym zawierającą postanowienie o kosztach zleconych badań - ocenia RPP.

Wkrótce kolejne decyzje 

Rzecznik Praw Pacjenta nakazał zaprzestanie stosowania wskazanej praktyki. Przypomnijmy, że niewykonanie jego decyzji jest podstawą do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 500 tys. zł. - Każdą sprawę Rzecznik Praw Pacjenta bada indywidualnie, gdyż każda w określonych aspektach się od siebie różni (przykładowo są stosowane różne konstrukcje postanowień umownych), a ocena w zakresie naruszenia zbiorowych praw pacjenta będzie stanowiła – w najbliższych dniach i tygodniach - przedmiot odrębnych decyzji - podaje Biuro RPP. 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się