Medycy i ich rodziny ubezpieczeni od koronawirusa

0 komentarzy

Poszerzy się krąg osób objętych ubezpieczeniem – na początku czerwca resort zdrowia podpisał umowę zbiorowego ubezpieczenia, która obejmie także medyków pracujących w szpitalach mieszanych, w tym m.in. salowe i cały personel medyczny oraz szpitalny, którzy pracują przy zwalczaniu epidemii.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, podpisana z PZU S.A. umowa obejmuje ochroną ubezpieczeniową lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny w szpitalach jednoimiennych zakaźnych. Ochroną objęto również osoby bliskie ubezpieczonych, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub z nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają. 

Ponadto, ubezpieczeniu podlegają także lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, którzy pracują w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych. Dodatkowo, ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, skierowanych lub oddelegowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

Za zakażenie 5 tys. zł, za śmierć 250 tys. zł 

Ministerstwo Zdrowia podało zakres ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami umowy obejmuje ono:

  • świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zachorowania na Covid-19 przez maksymalny okres 50 kolejno następujących po sobie dni, związanego z leczeniem Covid-19.
  • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku Covid-19, której przyczyną był Covid-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu.

Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego wynosi: 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie 5 tys. zł). W przypadku śmierci z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (po ekspozycji na materiał zakaźny) suma ubezpieczenia wynosi 250 tys. zł.

 Medycy apelowali o ochronę w kwietniu 

O zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego świadczeń w okresie epidemii, apelowały samorządy zawodów medycznych, w tym m.in. Naczelna Rada Lekarska. W piśmie wysłanym 1 kwietnia do Prezesa Rady Ministrów napisali: „Ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni, a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wymaga natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci. Podpisane w ostatnich dniach porozumienie Ministra Zdrowia z Prezesem PZU S.A. niestety obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych – dedykowanych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa”.  – Cieszymy się, że apel środowisk medycznych został usłyszany – mówi Rafał Hołubicki, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się