Medycy i ich rodziny ubezpieczeni od koronawirusa

Medycy i ich rodziny ubezpieczeni od koronawirusa

0 komentarzy

Poszerzy się krąg osób objętych ubezpieczeniem – na początku czerwca resort zdrowia podpisał umowę zbiorowego ubezpieczenia, która obejmie także medyków pracujących w szpitalach mieszanych, w tym m.in. salowe i cały personel medyczny oraz szpitalny, którzy pracują przy zwalczaniu epidemii.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, podpisana z PZU S.A. umowa obejmuje ochroną ubezpieczeniową lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny w szpitalach jednoimiennych zakaźnych. Ochroną objęto również osoby bliskie ubezpieczonych, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub z nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają. 

Ponadto, ubezpieczeniu podlegają także lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, którzy pracują w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych. Dodatkowo, ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, skierowanych lub oddelegowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

Za zakażenie 5 tys. zł, za śmierć 250 tys. zł 

Ministerstwo Zdrowia podało zakres ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami umowy obejmuje ono:

  • świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zachorowania na Covid-19 przez maksymalny okres 50 kolejno następujących po sobie dni, związanego z leczeniem Covid-19.
  • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku Covid-19, której przyczyną był Covid-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu.

Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego wynosi: 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie 5 tys. zł). W przypadku śmierci z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (po ekspozycji na materiał zakaźny) suma ubezpieczenia wynosi 250 tys. zł.

 Medycy apelowali o ochronę w kwietniu 

O zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego świadczeń w okresie epidemii, apelowały samorządy zawodów medycznych, w tym m.in. Naczelna Rada Lekarska. W piśmie wysłanym 1 kwietnia do Prezesa Rady Ministrów napisali: „Ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni, a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wymaga natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci. Podpisane w ostatnich dniach porozumienie Ministra Zdrowia z Prezesem PZU S.A. niestety obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych – dedykowanych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa”.  – Cieszymy się, że apel środowisk medycznych został usłyszany – mówi Rafał Hołubicki, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
0 komentarze

Bądź pierwszym, który skomentuje.

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się