pielęgniarki, nik, braki kadrowe pielęgniarek, system ochrony zdrowia w Polsce

NIK pomoże pielęgniarkom?

0 komentarzy

Problemami pielęgniarek i położnych zajmie się Najwyższa izba Kontroli. Przedstawicielki tego zawodu zwróciły się do NIK, a Izba powołała Zespół Analizy Ryzyka, który będzie prowadził kontrolę dotyczącą zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Przedstawicielki samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem, by przedstawić swoją sytuację. Z danych OZZPiP wynika, że rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. Ponad 27% obecnie pracujących pielęgniarek i położnych uprawnionych jest do przejścia na emeryturę. Jeśli zrezygnują z zawodu, 273 szpitale pozostaną bez kadry. Zgodnie z prognozami, już za parę lat, w 2030 r. bez pracowników będą 482 szpitale. 

Przeczytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się