pielęgniarki POZ

Nowy zakres uprawnień pielęgniarki

0 komentarzy

1 sierpnia pielęgniarki i położne zyskały nowe kompetencje, które mają zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej i poprawić jakość oferowanych usług w ramach POZ. Pielęgniarki będą mogły m.in. wystawić receptę, prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia czy podjąć samodzielną decyzję o sposobach leczenia ran. Na takie zmiany czekała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP). 

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi przepisami, kompetencje pielęgniarek i położnych POZ są szersze, jednak zależeć będą od posiadanych uprawnień zawodowych. Od 1 sierpnia pielęgniarka może: wystawić skierowanie na wybranie badania diagnostyczne w tym laboratoryjne (wyjątek stanowią badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta), przepisać receptę na lekarstwo w ramach kontynuacji dotychczasowego leczenia, wystawić receptę na określone leki zawierające substancje czynne (wyjątek stanowią leki odurzające, psychotropowe, leki o bardzo silnym działaniu i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego), samodzielnie dobrać sposób leczenia (m.in. opatrunek), opatrzyć rany w ramach świadczeń leczniczych bez wcześniejszego zlecenia lekarskiego, wystawić zlecenie albo receptę na wyroby medyczne jak np. pieluchomajtki, prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia. 

Przeczytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się