stypendia dla studentow kierunkow medycznych

Stypendia dla studentów uczelni medycznych – trwa nabór

0 komentarzy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów kierunków medycznych. Mogą się o nie starać zarówno studenci kształcący się na kierunku lekarskim jak i na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Nabór potrwa do 20 września. 

Kwotą jaką może otrzymać student kierunku lekarskiego wynosi maksymalnie 2 tys. zł brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy. Szansę na stypendium mają osoby, które mogą pochwalić się najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów (nie mniejszą niż 4,0) i złożą wniosek. Ponadto trzeba spełnić poniższe kryteria: być studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 (na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych), nie można powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium, student nie może też korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium i musi zobowiązać się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiązać się do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres odpowiadający okresowi pobierania stypendium. 

Przeczytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się