studenci medycyny, uczelnie medyczne, kierunek lekarski

Szkoły wyższe są chętne, by kształcić medyków

0 komentarzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że uczelnie kształcące lekarzy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej liczby absolwentów, która zabezpieczyłaby potrzeby w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego zmienią się przepisy, by jeszcze więcej szkół wyższych mogło uruchomić kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny. Kiedy rozpocznie się masowe kształcenie medyków? 

Deficyt personelu medycznego w Polsce prowadzący do ograniczenia dostępu do usług medycznych, to jeden z najbardziej aktualnych problemów. Pomysłem resortu zdrowia na zwiększenie liczby personelu medycznego jest m.in. podwyższanie limitów miejsc na studiach czy kredyt studencki dla przyszłych lekarzy. Resort edukacji również dostrzega problem i ma rozwiązanie. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki ogłosił, że medycy będą się kształcić także poza uniwersytetami medycznymi. Taka sytuacja już ma miejsce – obecnie w Polsce kierunek lekarski jest prowadzony na 22 uczelniach nadzorowanych przez MEiN (9 uczelni publicznych i 4 niepubliczne). Jak informuje nas MEiN, wiele uczelni wyrażało gotowość rozpoczęcia kształcenia lekarzy, dlatego wychodząc im naprzeciw przewidziano uelastycznienie warunków formalnych dotyczących uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

 - Złagodzone będą wymogi formalne, natomiast priorytetem pozostanie jakość kształcenia i jego wysoki poziom. Należy zaznaczyć, że nowe uczelnie na etapie ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na kształcenie na kierunku lekarskim podlegają ocenie przez Polską Komisję Akredytacyjną w zakresie spełniania warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku - informuje resort edukacji i nauki.

Zgodnie z obecną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się tylko ta uczelnia, która ma uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

- Natomiast od stycznia 2023 r. pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym będzie mogła uzyskać uczelnia akademicka, która ma kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu i ma (jakąkolwiek) kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

Ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim minister edukacji i nauki wyda po zasięgnięciu opinii ministra do spraw zdrowia.

Aktualnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw został przedstawiony do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów. Po uchwaleniu ustawy przez Parlament, podpisie prezydenta, wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – wówczas uczelnie będą mogły składać wnioski na nowych zasadach. 

Za dwa lata kolejna uczelnia wykształci lekarzy? 

Jedną z uczelni, która planuje uruchomić kierunek lekarski w najbliższym czasie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

- Powołanie tego kierunku jest powrotem do ambicji, jakie przyświecały władzom uczelni już w 1938 roku – istnieje taka uchwała senatu. Jednak ówczesna sytuacja polityczna w kraju nie pozwoliła wtedy na realizację tych planów – mówi dr Wojciech Wciseł, koordynator zespołu prasowego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prace nad uruchomieniem kierunku lekarskiego w KUL są na wstępnym etapie

- Uchwała, która zapowie kierunek, będzie procesowana na jesiennym posiedzeniu senatu. Wtedy też rozpoczną się szczegółowe przygotowania dokumentacji mającej określić m.in. zapotrzebowanie kadrowe, lokalowe i ilość osób, które będą mogły rozpocząć studia - mówi dr Wciseł.

KUL dysponuje nowoczesnym budynkiem na Kampusie KUL na Poczekajce, w którym prowadzone są obecnie zajęcia m.in. z biotechnologii i nie wykluczone, że będzie on również miejscem wykładów i zajęć dla kierunku lekarskiego. Zgodnie z zapowiedzią ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rektora KUL, rok 2023 może być realnym terminem dla uruchomienia kierunku lekarskiego.  

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się