lekarz stażysta

Co może lekarz stażysta?

4 komentarzy

Uwaga śledzie, stażysta jedzie!
Staż to taki dziwny wycinek z życia lekarza. Niby coś wie, niby coś może, ale wciąż w hierarchii nie wiele różni się od studenta. Ma prawo wykonywania zawodu, ale rzadko jest wystarczająco kompetentny, by lekarzem się czuć. Pozostali członkowie drabiny feudalnej szpitali niezbyt często znają aktualne prawo dotyczące stażystów, nie wiedzą jakie obecnie mają uprawnienia, ale gdy tylko można, chętnie stażystę wykorzystają. A to do robienia papierów, a to do biegania po całym szpitalu po jakieś zagubione świstki, lub czekania w długich kolejkach z pacjentem na konsultację.

Chociaż już od dwóch lat stażyście przyznaje się pełne Prawo Wykonywania Zawodu, jest ono ograniczone do miejsca wykonywania stażu. Nie wszyscy wiedzą o zmianach, stąd są jeszcze niektóre szpitale (i to duże, w wielkich miastach) nie przyznają im dostępu do systemu informatycznego szpitala czy zabraniają prowadzenia własnych pacjentów. W mniejszych placówkach, gdzie każdy pracownik (zwłaszcza darmowy) jest na wagę złota, rola stażysty niewiele różni się od funkcji młodego rezydenta. Stażysta może dużo, w zasadzie wszystko, włącznie z wystawianiem recept czy orzeczeń, oczywiście pod nadzorem opiekuna.

Co jednak z transportem medycznym?

W wielu szpitalach (jak wynika z naszych obserwacji) stażysta wysyłany jest z pacjentami transportami medycznymi jako osoba „lekarza”, konieczna do rzekomo bezpiecznego przewozu osób. Jednak jak ma się to do Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty?
Czytamy w niej: . Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu
Transport z pacjentem odbywa się przeważnie poza jednostkę macierzystą będącą miejscem wykonywania stażu, czyli po przekroczeniu jej granic lekarz stażysta traci uprawnienia związane z posiadaniem Prawa Wykonywania Zawodu. Oczywiście nie zwalnia go to z obowiązku udzielenia pomocy w postaci BLS, co jednak z bardziej poważnymi decyzjami?

Warto wspomnieć, że w karetce lekarza stażysty nie obejmuje już ubezpieczenie, dlatego w przypadku nieszczęśliwego wypadku nie przysługuje mu odszkodowanie.

Halo, opiekunie?

Działania medyczne, które może wykonywać lekarz stażysta powinny być nadzorowane przez opiekuna stażu. To on powinien mieć pieczę nad decyzjami, które stażysta podejmuje w karetce, czyli de facto powinien także w niej być. Tak naprawdę udzielane w karetce przez stażystę informację oraz działania (a ich wykonanie może być potrzebne w trakcie transportu niestabilnego pacjenta) są niezgodne z obowiązującym prawem i nie powinien ich wykonywać!

Biorąc pod uwagę powyższe, lekarz stażysta może (a nawet powinien) się nie zgadzać na uczestniczenie w transportach medycznych. Jeśli jednak przełożony nie przyjmuje odmowy mimo powoływania się na Ustawę, proś o polecenie służbowe na piśmie.

Opinia prawnika

Co o sytuacji myśli prawnik? Jeden z naszych czytelników, delegowany przez opiekuna stażu do transportów medycznych zwrócił się z prośbą o opinię prawną do Rzecznika Praw Lekarza OIL w Warszawie. Odwołując się do przytoczonych powyżej fragmentów ustawy Pani Rzecznik podkreśla, że transporty medyczne znajdują się poza szczegółowo określonym planem stażu, a więc nie powinny się odbywać z udziałem lekarzy stażystów.

„Mając powyższe na uwadze Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza informuje, iż praktyka uczestniczenia lekarzy odbywających staż podyplomowy w transportach medycznych/sanitarnych jest niedopuszczalna, niezależnie od tego czy to podmiot szkolący z własnej inicjatywy czy też na wniosek lekarza stażysty deleguje go do transportu.”

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się