Jak rozwijać kompetencje na rynku ochrony zdrowia?

0 komentarzy

Jakie są współczesne trendy w zarządzaniu w ochronie zdrowia? Jak rozmawiać z pacjentem w sytuacjach trudnych? Jak z sukcesem informatyzować placówki służby zdrowia? Jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych? Jak zarządzać badaniem klinicznym jako projektem? W toku pracy w obszarze ochrony zdrowia często pojawiają się kolejne wyzwania, a także możliwości nowych dróg rozwoju. Niezwykle ważne jest więc nieustanne kształcenie się, rozszerzanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Rynku Ochrony Zdrowia realizuje liczne programy studiów dotyczących tego obszaru. Uczelnia oferuje też cykl niezależnych szkoleń menadżerskich z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia. „Profilowane studia podyplomowe i programy MBA Uczelni Łazarskiego to oferta dla osób pragnących rozszerzać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje z nastawieniem na wysoką adaptacyjność zdobytej wiedzy w aktualnym środowisku pracy. Programy studiów komponowane są zgodnie z ideą Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego: kształcenie praktyków przez praktyków. Zajęcia prowadzą bowiem akademicy z praktycznym doświadczeniem oraz eksperci i autorytety w tej branży” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i programu „MBA w ochronie zdrowia”.

Akademia Rynku Ochrony Zdrowia

Akademia Rynku Ochrony Zdrowia to oferta aż 9 programów studiów podyplomowych kształtujących kompetencje osób związanych z obszarem ochrony zdrowia.

  • Studia podyplomowe Analityk ochrony zdrowia są kierowane do osób, które chcą pozyskać nowy zawód, kluczowy na współczesnym rynku ochrony zdrowia. Dotyczą obszarów mapowania potrzeb zdrowotnych, taryfikacji świadczeń, analizy kosztów w placówce ochrony zdrowia, oceny HTA, analizy epidemiologicznej – nowych procesów, które na dobre zagoszczą w polskim systemie ochrony zdrowia.
  • Słuchacze Coachingu w ochronie zdrowia poznają metodologię coachingu, opartego na standardach i etyce ICF, metody coachingowe w pracy z pacjentem oraz jego najbliższymi, a także zagadnienia związane z psychologią zdrowia. To kierunek dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności w zakresie komunikowana się z pacjentem i jego rodziną, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
  • W ramach rocznego programu studiów podyplomowych Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta słuchacze poszerzają wiedzę dotyczącą obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Tematyka zajęć obejmuje także zagadnienia z obszarów takich jak odpowiedzialność systemu ratownictwa medycznego, podział zadań w publicznej sferze ochrony zdrowia, ubezpieczenia od zdarzeń medycznych i prowadzenie eksperymentu medycznego.
  • Studium prawa zatrudnieniowego w podmiotach leczniczych daje pełny przekrój problematyki prawnej stosunków zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w podmiotach leczniczych, współpracy z podwykonawcami świadczeń opieki zdrowotnej, ale również możliwości wykonywania pracy w ramach praktyki zawodowej.
  • Celem Studium prawa medycznego jest przekazanie słuchaczom wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem, a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.
  • Studium prawa farmaceutycznego obejmuje swoim zakresem elementy związane z funkcjonowaniem produktów leczniczych na rynku, takie jak dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu, wytwarzanie, obrót hurtowy i detaliczny, reklama, badania kliniczne, nadzór farmaceutyczny, ale również obszary takie jak prawa pacjenta w sektorze farmaceutycznym.
  • Celem studiów Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy w zakresie wytycznych, zasad etycznych oraz aktów prawnych regulujących obszar badań klinicznych, ich projektowania i planowania, prowadzenia i monitorowania, zbierania i analizowania danych oraz interpretacji wyników.
  • Program Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych pozwoli słuchaczom, pod okiem ekspertów ds. realizacji projektów i zmian organizacyjnych, inwestycyjnych oraz informatycznych, wypracować strategię wprowadzania technologii IT do placówek służby zdrowia, w taki sposób by wspierała ona osiąganie usprawnień organizacyjnych i wynikających z nich korzyści.
  • Studia Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony zdrowia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji działaczy i pracowników organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia oraz pracowników administracji współpracujących z tymi organizacjami.

MBA w Ochronie Zdrowia

Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych, Uczelnia realizuje także prestiżowy program MBA w Ochronie Zdrowia, który został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy. Spośród pięciu propozycji, każdy słuchacz realizuje trzy specjalistyczne moduły, dzięki czemu może ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami.

„MBA na Uczelni Łazarskiego to studia zdecydowanie praktyczne, co – w porównaniu z teoretycznym charakterem polskiego systemu edukacyjnego – jest ich wielką zaletą. Absolwenci „MBA w ochronie zdrowia” zdobywają wszechstronne wykształcenie poznając praktyczne oraz kluczowe aspekty zrządzania. Podczas studiów uczą się planowania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, zarządzania zmianą i tworzenia kultury organizacyjnej nastawionej na wysokie wyniki. Biorą udział w seminariach, które rozwijają ich warsztat przywództwa, w tym umiejętności komunikacji, negocjacji, zarządzania zespołem i jego zaangażowaniem. To oferta kierowana do osób pragnących wzmacniać swoje kompetencje menadżerskie w obszarze ochrony zdrowia” – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Więcej informacji na stronie: www.ckp.lazarski.pl

Nadesłane przez

Małgorzata Gałązka- Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik kierunku MBA w Ochronie Zdrowia i Executive MBA for Human Resources Professionals (MBA HR), a także dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz szerokie doświadczenie projektowe w obszarze ochrony zdrowia.

napisz do autora:
ckp@lazarski.edu.pl

 

 

 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się