lekarski egzamin końcowy

LEK i LDEK - terminy, procedury i wszystko co musisz wiedzieć

0 komentarzy

Po zmianie Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty do egzaminu mogą przystąpić zarówno absolwenci jak i studenci ostatnich lat studiów. Więcej na temat warunków podchodzenia do LEK/LDEK przez studentów znajdziesz w artykule: "Kto i kiedy może pisać LEK po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza?"

Zgłoszenie do LEK/LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)

W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Następnie konieczne jest złożenie wniosku o modyfikację uprawnień na "Absolwent" lub "Student". Wymaga to wydrukowania wniosku i udania się do odpowiedniej Okręgowej Izby Lekarskiej. Najczęściej tę sprawę można załatwić razem ze złożeniem wniosku o PWZ i staż podyplomowy. Tutaj dokładna instrukcja.

Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:

  • 15 lipca roku kalendarzowego*, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
  • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

* zgodnie z art. 14a ust. 5a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty terminy mogą ulec zmianie (w 2020 r. został przedłużony do 30 lipca)

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19457, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.

Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.

  • Najbliższy LEK zostanie przeprowadzony w sobotę 18 września 2021r.
  • Najbliższy LDEK zostanie przeprowadzony w sobotę, 4 września 2021r.

Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LEK/LDEK składanego w języku polskim. Zgłoszenie do LEK/LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. 

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK/LDEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana co do zasady za pomocą SMK.

Zgłaszający się do LEK/LDEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza.

  • Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).
  • Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.
  • Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.
  • Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu

W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LEK/LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.

Wynik LEK/LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LEK/LDEK, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.

Więcej o systemie SMK i procedurze zapisu krok po kroku znajdziesz tutaj a o przebiegu samego egzaminu w tekście BML: "Lekarski Egzamin Końcowy - co musisz wiedzieć?".

Referencje

  1. https://www.cem.edu.pl/lek_info.php
  2. https://www.cem.edu.pl/ldek_info.php

 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się