lekarski egzamin końcowy

LEK i LDEK - terminy, procedury i wszystko co musisz wiedzieć

0 komentarzy

Zgłoszenie do LEK/LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej. Do LEK mogą przystąpić lekarze, do LDEK mogą przystąpić lekarze dentyści Nie mogą więc zgłaszać się do tego egzaminu studenci.

Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:

  • 31 lipca w roku 2020  (zwykle 15 lipca roku kalendarzowego)*, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
  • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

* zgodnie z art. 14a ust. 5a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty terminy mogą ulec zmianie

Komunikat Ministerstwa Zdrowia o wydłużeniu okresu składania wniosków do LEK/LDEK w sesji jesiennej 2020 r.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19457, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.

Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.

  • Najbliższy LEK zostanie przeprowadzony w sobotę 19 września 2020r.
  • Najbliższy LDEK zostanie przeprowadzony w sobotę, 5 września 2020r.

Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LEK/LDEK składanego w języku polskim. Zgłoszenie do LEK/LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. 

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK/LDEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana co do zasady za pomocą SMK.

Zgłaszający się do LEK/LDEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza.

  • Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).
  • Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.
  • Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu.
  • Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu

W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LEK/LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.

Wynik LEK/LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LEK/LDEK, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.

Źródło:

  1. https://www.cem.edu.pl/lek_info.php
  2. https://www.cem.edu.pl/ldek_info.php

 

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się