Zmiana ustawy o zawodzie lekarza – skutki dla stażystów i lekarzy w trakcie specjalizacji

Zmiana ustawy o zawodzie lekarza – skutki dla stażystów i lekarzy w trakcie specjalizacji

48 komentarzy

21.10.2016 Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nowelizację z jednej strony oczekiwaną, bo przywracającą absolwentom medycyny staż podyplomowy. Z drugiej strony kontrowersyjną, bo zmieniającą wiele innych zapisów dotyczących m.in. zakresu czynności wykonywanych przez stażystów, ich odpowiedzialności i uprawnień. Poniżej zamieszczam co istotniejsze propozycje przyjęte przez komisję zdrowia i sejm (ustawa “przejdzie” jeszcze przez Senat, więc jej ostateczna treść może ulec zmianie). Uwaga: tekst zawiera opisy, które mogą być uznane za drastyczne, PEGI-18!

Po co te zmiany? Odwracają likwidację stażu podyplomowego wykonaną przez rząd PO-PSL. Większość środowiska lekarskiego jest zgodna, że staż jest cennym etapem kształcenia lekarza i powinien powrócić. Naczelna Izba Lekarska wystosowała nawet w tej sprawie specjalny komunikat. Z drugiej strony, po co w takim wypadku było kumulować w 5 lat całą medycynę, by na 6 roku robić „staż” studentom w centrach symulacji, skoro teraz się go przywraca i te roczniki będą miały 2 lata stażowania? Rok w centrum symulacji jako studenci 6 roku i rok jako lekarze stażyści. Kto wie, być może będą to najlepiej przygotowane do zawodu roczniki w historii (osobiście tak podejrzewam)…

Najważniejsze zmiany w ustawie

Aktualna treść ustawy z dn. 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest dostępna na stronie ISAP. Projekt nowej ustawy jest dostępny na stronie Sejmu RP. Dokument liczy sobie 125 stron, z czego pierwsze 25 to projekt właściwy, reszta to uzasadnienie i wzory dokumentów. Poniżej omawiam najistotniejsze zmiany w projekcie.

Koniec z Ograniczonym Prawem Wykonywania Zawodu

 • OIL przyznaje na czas stażu podyplomowego PWZ na czas określony (a nie jak do tej pory Ograniczone PWZ). Prawo przyznane jest “w celu realizacji stażu podyplomowego/adaptacyjnego, oraz w celu przystąpienia do testu umiejętności”. O przyczynach i konsekwencjach tego zapisu napisałem poniżej.
 • Do praktykowania zawodu lekarza zalicza się również nauczanie w centrach symulacji medycznych i podmiotach leczniczych mających umowę z uczelniami (czyli już nie tylko nauczanie na uczelni).
 • Lekarz, który 5 lat nie wykonywał zawodu, aby uzyskać PWZ musi odbyć kurs teoretyczny, którego zakres i koszt ustala OIL w zależności od czasu który upłynął od uzyskania dyplomu.
 • Staż odbywa się pod okiem lekarza specjalisty lub lekarza dentysty, który wykonuje zawód minimum 5 lat. Nazywa się ich dalej opiekunem.

Uprawnienia lekarza stażysty A.D. 2017

Stażysta może:

 • Wydawać samodzielnie skierowania na badania laboratoryjne i inne diagnostyczne bez ryzyka dla pacjenta, a badania z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta, po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym PWZ na czas nieokreślony.
 • Wykonywać samodzielnie, zlecone przez lekarza z PWZ na czas nieokreślony, metody diagnostyczne i lecznicze bez podwyższonego ryzyka dla pacjenta, pod warunkiem potwierdzenia przez opiekuna umiejętności ich wykonania.
 • Razem z lekarzem posiadającym PWZ na czas określony może wykonywać zabiegi diagnostyczne i lecznicze o podwyższonym ryzyku dla pacjenta, jak i zabiegi operacyjne objęte programem stażu.
 • Prowadzić z opiekunem historię choroby i inną dokumentację medyczną.
 • Samodzielnie udzielać informacji o stanie pacjenta (czyli wiemy już, kto będzie zbierał zgody na operacje od pacjentów…).
 • Samodzielnie stwierdzać zgon.
 • Samodzielnie wystawiać recepty, opinie i orzeczenia lekarskie, po poprzednim uzgodnieniu ich treści z opiekunem.

Ciekawostki

 • Do LEKu/LDEKu można przystąpić na podstawie dyplomu i PWZ jako dowodu tożsamości .
 • Ustawa przyznaje PWZ na czas określony lekarzom i lekarzom dentystom którzy ukończyli studia poza UE i chcą odbyć w Polsce staż adaptacyjny i test umiejętności. Pytaniem otwartym pozostaje, kto by chciał w tym celu przyjeżdżać do Polski?

Kolejne zmiany dotyczą innych ustaw, które regulują zawód lekarza i lekarza dentysty. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia zobowiązuje lekarza w trakcie specjalizacji i jego kierownika specjalizacji do założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.01.2017, z wyjątkiem zapisów o zasadach przyznawania PWZ (te wejdą w życie w połowie stycznia 2017), o udostępnianiu pytań (1.05.2017) i zapisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym (1.01.2018).

Płatne egzaminy

Powyższa ustawa również zwiększa maksymalną opłatę za drugi i każdy kolejny LEK/LDEK do wysokości nie wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez prezesa GUS do 15.01 każdego roku. (we wrześniu 2016 roku wyniosło ono 4217,65 zł). Ostatecznie o wysokości opłaty rozstrzyga rozporządzenie (cena na razie się nie zmieniła i miejmy nadzieję, że tak pozostanie).

Znów tajne pytania

Mimo, że w dniu 7 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 8/16), że “testy PES, LEK i LDEK, jako informacja wytworzona przez organ publiczny, są objęte zakresem prawa do informacji publicznej” i pytania z nich powinny być jawne i powszechnie dostępne, w świetle nowej ustawy pytania z kolejnych LEK/LDEK będą udostępniane wyłącznie w siedzibie CEM, osobie przystępującej do egzaminu i na jej wniosek. Kopiowanie i udostępnianie ich jest zakazane, a udostępnienie może być monitorowane. (taki sam zapis dotyczy PES w art 16r).

Dodatkowo zastrzeżenia do pytań złożyć można jedynie do momentu opuszczenia sali na której pisało się LEK/LDEK. Dyskwalifikacja za naruszenie regulaminu egzaminu dotyczy też następnego terminu LEK/LDEK. Pytania z LEK/LDEK będą ujawniane po 5 latach od daty egzaminu… Odrzucono poprawkę klubu Nowoczesna, domagającą się jawności egzaminów.

Co z obecnym OPWZ?

Nowelizacja określa też, że każde czynne OPWZ obecnych lekarzy stażystów zamienia się w PWZ na czas określony z dniem wejścia ustawy w życie. Od tego dnia dotyczą ich przepisy dotyczące PWZ. PWZ na czas określony wygasa po odbyciu staży, lub po przystąpieniu do testu umiejętności.

Skoro wraca staż, to dlaczego z PWZ na czas określony, zamiast jak dawniej z Ograniczonym PWZ? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Staż z OPWZ oznaczałby, że Polska musiała by oddać pokaźne środki, jaką otrzymała z UE w ramach dofinansowania celowego na budowę Centrów Symulacji, rozwój UM-ów i „kształcenie personelu medycznego”. A tak, to mamy i staż i dofinansowanie. Wszyscy szczęśliwi. No prawie, bo co z tego, że na zamieszaniu cierpią lekarze stażyści i studenci?

Mniej rezydentur w 2017

Jednocześnie rząd przyjął budżet na 2017 rok i o ile poprzednie zmiany są niejednoznacznie oceniane, o tyle ta decyzja jest potępiana przez praktycznie całe środowisko lekarskie. Media społecznościowe zawrzały po opublikowaniu wiadomości o przyznaniu o 3000 mniej miejsc rezydenckich niż w obecnym, 2016 roku. Jak to dokładnie wygląda na dzień przyjęcia ustawy?

 • W marcu 2016 przyznano 1901 miejsc rezydenckich. W marcu 2017 roku ma ich być tylko 600.
 • We wrześniu 2016 przyznano 4037 miejsc, we wrześniu 2017 ma ich być 3600.
 • Dla porównania: we wrześniu 2015 miejsc rezydenckich było 5746, a w całym 2015 aż 6500. W 2017 roku będzie 1738 miejsc mniej niż w 2016 i 2300 mniej niż w 2015 roku.

Cały czas podkreślamy, że podajemy liczby miejsc przyznanych do rekrutacji, nie uwzględniamy tych przyznanych „z odwołania”, wtedy ta liczba będzie większa.

Co roku medycynę w Polsce kończy około 4000 absolwentów (nie liczymy tych, którzy skończyli studia za granicą, a chcą pracować w kraju), a stażystów w 2016-2017 jest 4136!!! To oznacza, że w jesiennym naborze 2017 co najmniej 536 z nich nie dostanie się na rezydenturę! A i to przy mało prawdopodobnym założeniu, że na każdą rezydenturę zostanie złożone co najmniej tyle wniosków, ile będzie miejsc. Jak wiadomo jest to niemożliwe, okulistyka czy dermatologia nadal będzie oblegana, a chirurgia ogólna, czy onkologia kliniczna już nie.

W ten sposób zwiększamy lawinowo ilość lekarzy, którzy oczekują na podjęcie specjalizacji. Pozostaje pytanie – po co zwiększać nabory na studia, skoro nie umożliwiamy później dalszego rozwoju i zmuszamy do emigracji?!

W czerwcu b.r. prezes Hamankiewicz w wywiadzie dla radiowej Jedynki mówił wprost:

“Z Polski w zeszłym roku wyjechało 856 specjalistów. Niemcy, żeby ich wykształcić musieliby wydać prawie miliard euro, a oni dostali to od nas za darmo w prezencie”.

Kolejka do endokrynologa sięga już 2018 roku, a miejsc na cały kraj w tym naborze było… 8. Widać Polskę stać, by kształcić kadry medyczne dla krajów zachodnich. Pomimo jedynie 2,2 lekarza na 1000 pacjentów, co stawia nas w ogonie UE i całej Europy!

Dodatkowo, co zaboli obecnych już rezydentów, odrzucono poprawkę klubu Kukiz’15 dotyczącą stopniowych podwyżek do docelowych 2 średnich krajowych w 2019 roku. Co zabawne, bo zmniejsza się liczbę miejsc, a zostawia stare pensje. Przecież w marcu 2016 osobiście otrzymałem pismo z MZ stwierdzające, że nie ma możliwości podwyżek bez obcięcia miejsc. Zapytałem o to wtedy osobiście Pana Ministra Radziwiłła przy świadkach w Senacie. Co teraz? Skoro obcięliśmy miejsca, to Panie Ministrze co z pensjami?! Gdzie podwyżka?!

Podsumowując, lekarze stażyści od 1.01.2017 dostają sporo nowych obowiązków (stwierdzanie zgonu, robienie badań, pisanie skierowań, recepty, zwolnienia, orzeczenia), w zamian mając pensję PONIŻEJ MINIMALNEJ PENSJI KRAJOWEJ w 2017 (od pensji potrącamy 10 zł na izbę lekarską). Czy te zmiany w ilości miejsc to zemsta za manifestacje PR OZZL i PZM, czy po prostu brak wyobraźni w planowaniu polityki zdrowotnej, pewnie nigdy się nie dowiemy. Niezależnie od tego, dla każdego młodego lekarza, jego opiekuna i studenta medycyny raczej nie jest to #DobraZmiana.

Jest to niestety w większości zmiana pozostawiająca wiele niedomówień i zagrożeń. Obym się mylił.

Zapraszam do przeczytania jutro mojego komentarza pt. “Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza 2017: perspektywa stażysty”, omawiającego najistotniejsze wątpliwości i kontrowersje dotyczące proponowanych zapisów.

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
48 komentarze
avatar Anonim
Anonim
27.10.2016 10:01:18
Pominięty jest fakt, że na przykład w Poznaniu centrum symulacji jest w trakcie budowy i szosty rok na pewno nie zdąży odbyć tam zajęć
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 11:14:32
Piszę z perspektywy Lublina, gdzie CS jest w końcowym etapie i jest szansa, że na wrzesień 2017 będzie gotowe.
avatar Anonim
Anonim
27.10.2016 12:14:06
W Łodzi już nam powiedzieli, że nie zdążą otworzyć Centrum Symulacji na czas...
avatar Anonim
Anonim
27.10.2016 18:12:41
W Bydgoszczy nawet nie zaczeli go budowac :)
avatar Ania
Ania
27.10.2016 21:56:31
W Szczecinie Centrum Symulacji jest dopiero w planach.... Za rok może rozpiszą przetarg na budowę XDD
avatar Anonim
Anonim
29.10.2016 14:11:03
We Wrocławiu budowa ruszyła w te wakacje, albo w maju, więc może 6 rok załapie się na jakiś miesiąc przy pomyślnych wiatrach
avatar Anonim
Anonim
30.10.2016 22:09:53
W Białymstoku od października przyszłego roku będzie już otwarte dla studentów 3 roku wzwyż. :-)
avatar Anonim
Anonim
04.11.2016 22:11:37
Akurat w Bydgoszczy centrum jest w budowie i będzie gotowe na czas. Piszę o tym, bo widzę że ktoś tu wypisuje bzdury, że budowa nawet nie ruszyła.
avatar Anonim
Anonim
27.10.2016 10:31:37
Z jedną tezą nie mogę się zgodzić, mianowicie z przekładaniem ilości miejsc rezydenckich na czas oczekiwania w kolejce do lekarza specjalisty. Terminy na 2018 nie wynikają z tego że endokrynologów w Polsce trzeba szukać ze świecą, tylko kontraktowanie porad w AOS przez NFZ jest niewystarczający w stosunku do potrzeb.
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 11:14:58
Kontraktowanie poradni to jedno, fakt, że tych specjalistów prawie nie ma to drugie. Oba czynniki są ważne
avatar Anonim
Anonim
27.10.2016 10:42:41
A co np ze stażem za granica? Bo wiadomo, ze w trakcie 6 roku chyba nie możemy wyjechać tak?
avatar Kasia
Kasia
27.10.2016 10:55:49
Czy ktoś się orientuje co ze stażystami co zaczeli od października ? Od stycznia tez dostaną pewne prawo na czas stażu . ?
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 11:13:58
Tak, 1.01 OPWZ zamienia się w pełne PWZ.
avatar efememde
efememde
27.10.2016 11:14:52
Na drugiej stronie artykułu jest napisane: "Nowelizacja określa też, że każde czynne OPWZ obecnych lekarzy stażystów zamienia się w PWZ na czas określony z dniem wejścia ustawy w życie. Od tego dnia dotyczą ich przepisy dotyczące PWZ. PWZ na czas określony wygasa po odbyciu staży, lub po przystąpieniu do testu umiejętności."
avatar Sebastian
Sebastian
27.10.2016 11:41:22
Prawo przyznane jest “w celu realizacji stażu podyplomowego/adaptacyjnego, oraz w celu przystąpienia do testu umiejętności” - prosiłbym o wyjaśnienie, o co chodzi z "testem umiejętności". To coś nowego, odrębnego od LEK-u? Jestem teraz na 5. roku i pierwszy raz słyszę o czymś takim.
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 14:21:26
To test dla osób które nie kończyły studiów w Polsce i dotyczy stomatologii.
avatar xxxx
xxxx
27.10.2016 12:03:54
"Staż z OPWZ oznaczałby, że Polska musiała by oddać pokaźne środki, jaką otrzymała z UE w ramach dofinansowania celowego na budowę Centrów Symulacji, rozwój UM-ów i „kształcenie personelu medycznego”. nie do końca rozumiem DLACZEGO musieli by oddać dotację ?? dofinansowanie było celowe na budowę CS, rozwój UM-ów, i kształcenie personelu medycznego - i na te działania zostaną przeznaczone co ma do tego staż z PWZ nieograniczonym czy ograniczony, jak dawniej ?? sic ciekawe gdzie będą się uczyć studenci studiów niestacjonarnych - czyli płatnych ?? jest ich od 30 -50 % stanów na 1 roku, w CS dofinansowanych z pieniędzy UE chyba nie bo wg zasady dofinansowane obiekty, zadania nie mogą służyć działaniom komercyjnym
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 14:34:39
Tu chodziło o to, że likwidujemy staż i znika wprowadzenie do zawodu w postaci OPWZ. Dofinansowanie było na lepsze przygotowanie do pracy z PWZ. W przypadku powrotu stażu z pełnym PWZ kasa zostaje. W przypadku stażu z OPWZ oddajemy kasę, bo wzięliśmy ja na coś czego niezrealizowano. Teraz w papierach wszystko się zgadza, bo lekarze odrazu po studiach maja PWZ. Miała od razu byc rezydentura, jest staż. Ważne dla UE i Rządu, że z PWZ.
avatar bb
bb
27.10.2016 12:15:44
Świetny teks, gratuluję przedarcia się przez tą nowelizacyjną dżunglę :) Odbiegając od tematu mam jedną uwagę od prawnika na przyszłość - nie zapisy tylko przepisy! Jedyne zapisy funkcjonujące w prawie to zapisy testamentowe, w odniesieniu do aktów prawnych mówimy o przepisach, ewentualnie postanowieniach albo artykułach, nigdy o zapisach. Nie chciałabym, żeby wyszło, że się czepiam, wiem, że dla docelowych odbiorców tego tekstu różnica jest żadna. Po prostu po tych "zapisach" bardzo łatwo poznać, że autor nie zajmuje się prawem, albo się w nim po prostu nie orientuje, a szkoda by było odstraszyć potencjalnych czytelników łapiących ten niuans, bo teks jest naprawdę w porządku :)
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 14:38:16
Dzięki za cenna uwagę!
avatar abc
abc
27.10.2016 12:55:56
A czy taki stażysta będzie mógł podjąć pracę w POZ?
avatar vastminority
vastminority
27.10.2016 13:40:08
Czyli teoretycznie lekarz stażysta będzie mógł pracować np. w POZ ?
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
28.10.2016 19:42:49
Odpowiedz na to pytanie bedzie w artykule z komentarzem na temat zmian.
avatar m
m
27.10.2016 13:43:48
w przypadku osób wyjeżdżających: czy jeśli wyjadę przed rozpoczęciem stażu to figuruję jako osoba z czasowym pwz, owz czy jak?
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
28.10.2016 19:43:45
Z czasowym PWZ. Ale nie mam pojecia jak z uznawaniem tego za granica i co dalej kiedy wygaśnie.
avatar xxxx
xxxx
29.10.2016 12:28:43
odp dla m jeśli wyjedziesz przed rozpoczęciem stażu to prawdopodobnie tak jak dotychczas dostaniesz z NRL - 2 zaświaczenia -- zaświadczenie o zgodności kształcenia (studiów) z wymogami określonymi w art. 24 dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do lekarzy -- zaświadczenie o postawie etycznej więcej u http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/osrodki-naczelnej-izby-lekarskiej/orodek-uznawania-kwalifikacji/zawiadczenia-wydawane-przez-nrl na tej podstawie ewentalnie zrobisz staż ale nie nie uznają Ci PWZ do czasu teraz kiedy dostanie ograniczone czasowo Pełne Prawo Wykonywania Zawodu (wg przepisu "na czas odbywania stażu" czyli wg mnie a max. 5 lat i pójdziesz z tym papierem do Arztekammer - to śledztwo w sprawie co możesz robić i w jakim zakresie zajmie NIemcm pewnie z rok a ze względu na skomplikowanie sprawy zostanie w to zaangażowana Abwehra sądze , ze równie trudno będzie tę sytuację zrozumieć organom władzu w GB i w Nordlandach
avatar Inka
Inka
27.10.2016 15:50:03
Wiadomo, czy wprowadzenie na stażu PWZ wiązać się będzie z możliwością wypisywania recept przez stażystów?
avatar j
j
27.10.2016 21:03:07
Przecież będą mogli pisać recepty...
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 22:11:44
Będą mogli pisać, pod nadzorem opiekuna.
avatar j
j
27.10.2016 16:21:03
A jak sprawa ma się z dyżurami? Czy szpitale będą wykorzystywały stażystów jako tania siła roboczą z PWZ?
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 22:14:20
Raczej nie. W teorii mamy mieć 10h 5min tygodniowo. W teorii, bo rezydenci też powinni miec tylko takie dyżury, a wiadomo jak jest. Mimo wszystko nie obawiałbym sie tego, bo za dużo rzeczy mamy robić pod nadzorem kogoś z PWZ na czas nieokreślony.
avatar j
j
28.10.2016 17:39:28
Tylko jak zdefiniowany jest 'nadzór'...Rezydent też dyżuruje pod nadzorem, co z tego, że telefonicznym bo przecież nigdzie nie jest powiedziane, że musi być również ciałem przy rezydencie. Ja się tym martwię...
avatar Elmo
Elmo
27.10.2016 19:52:06
Jest jeden błąd w tym artykule. W Polsce jest ponad 3 lekarzy i 1 stomatolog na 1000 mieszkańców. Daleko nam do ogona Europy. Pozdrawiam
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
27.10.2016 22:21:56
Sprawdziłem, Wg raportu OECD jest 2,2, wg PWZ okolo 3,5 faktycznie jest pewnie gdzieś pomiędzy, bo PWZ liczy polskich lekarzy pracujących za granicami kraju oraz emerytów. W każdym razie jest nas za mało w stosunku do potrzeb, a bedzie jeszcze mniej.
avatar Anonim
Anonim
02.11.2016 11:42:00
Dokładnie, 3 lekarzy na 1000 mieszkańców :)
avatar Anonim
Anonim
02.11.2016 08:31:20
Jak dla mnie te przepisy o zmianach w stażu to tylko słowa. Ładnie brzmią ale kompetencje stażystów zostaną takie same. Ten kto robił staż przed tymi zmianami wie jak wyglądały teoretycznie np. Umiejętności do osiągnięcia na stażu a to czego rzeczywiście się uczyliśmy albo ilość godzin pracy do przepracowania a rzeczywista ilość godzin spędzonych w szpitalu. To kuriozalne- ale jakbyście nie nagłaśniali tej akcji rządu ze zmianą stażu to nikt by się nie połapał z potencjalnych opiekunów stażu. Kogoś kto pracuje x lat w zawodzie średnio obchodzi staż podyplomowy.
avatar Krzysztof Ostaszewski
Krzysztof Ostaszewski
03.11.2016 14:35:06
"To tylko słowa" do czasu, aż znajdzie się chciwy pacjent, który zacznie skarżyć stażystów za pierwszą lepszą niedoskonałość. Wtedy okaże się, że przecież stażysta to lekarz z pięłnym PWZ...
avatar anonim
anonim
03.11.2016 22:25:34
Jak się znajdzie chciwy pacjent to może nawet zaskarżyć sprzątaczkę za to że krzywo się na niego spojrzała i spowodowała u niego dyskomfort emocjonalny podczas pobytu w szpitalu. Na niektórych buców nie ma rady- nawet jakbyś dał takiemu gwiazdkę z nieba to będzie mu coś zawsze przeszkadzać.
avatar lukas
lukas
02.11.2016 11:52:19
Przywrócenie stażu, to zmiana reguł w trakcie gry dla osób, które zaczęły pięcioletnie studia z szóstym rokiem praktycznym..., dodatkowo staż za pensję PONIŻEJ płacy minimalnej... można to zaskarżyć do TK, ale chwila... Ostatni gasi światło, pozdrawiam ;)
avatar Kasia
Kasia
04.11.2016 23:57:13
Nikt nie zaczął pięcioletnich studiów! Bądźmy dokładni i nie powielajmy kłamstw czy nie stosujmy skrótów myślowych bo wiele osób może to wprowadzić w błąd a potem powstają nieporozumienia.
avatar lukas
lukas
05.11.2016 08:29:25
Kasia, każdy prowadzący mówi nam, że idziemy tokiem pięcioletnim..., przedmioty z sześciu lat są rozpisane na pięć. Ten szósty rok miał być podzielony na bloki odpowiadające stażowi, tyle, że jako studenci mielibyśmy go odrobić na zasadzie wolontariatu... Ciekawy jestem co teraz z nami będą robić przez te dwa lata...
avatar Sköldpaddan
Sköldpaddan
05.11.2016 22:00:13
Na ŚUMie przedmioty z 6 lat nie są rozpisane na 5. To prawda, pierwsze pięć lat jest dużo bardziej ściśnięte niż było, ale na 6. roku, według planu studiów, przyszykowali nam 8 egzaminów z samych kobył typu interna, pediatria, chirurgia czy ginekologia. To ja dziękuję za taki "staż". ;)
avatar Michał
Michał
27.11.2016 19:27:20
A czy lekarz stażysta od stycznia będzie mógł także wystawiać recepty pro auctore i pro familia?
avatar Aneta
Aneta
29.11.2016 18:27:03
Mam pytanie skoro będę mogła wypisywać recepty to dostane bankiety czy na czym?
avatar Aleksandra
Aleksandra
16.12.2016 16:25:24
dostaniesz w szpitalu
avatar Aleksandra
Aleksandra
16.12.2016 16:24:51
Gdzie można znaleźć pełny tekst ustawy? Próbowałam w dzienniku ustaw, ale nie widzę tego.
avatar Agata
Agata
14.04.2017 14:57:01
Czy studenci 6 roku którzy kończą w tym czerwcu będą mogli pisać Lek we wrześniu 2017? Na stronie CEM "Nie będą więc mogli składać tych egzaminów studenci." O co chodzi?
avatar Jakub Kosikowski
Jakub Kosikowski
21.04.2017 15:29:42
Będą, o ile wyrobią się ze wszystkimi egzaminami do 30.06.2017. Bo wtedy jest deadline wniosków. Studentem przestajesz być w dniu ostatniego egzaminu zaraz po jego napisaniu. O ile się go zda

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się