ICD-10 / Narzędzia

Stworzyliśmy wyszukiwarkę ICD-10 z której sami chcielibyśmy korzystać. Odpowiedni kod znajdziesz przeglądając listy w odpowiednich kategoriach lub korzystając z opcji wyszukiwarki.

Icd10
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wyniki wyszukiwania: W

 • (W00) - Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu
 • (W01) - Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia
 • (W02) - Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach
 • (W03) - Upadek na tym samym poziomie wskutek kolizji lub popchnięcia przez inną osobę
 • (W04) - Upadek osoby niesionej lub podtrzymywanej przez inne osoby
 • (W05) - Upadek z fotela bujanego
 • (W06) - Upadek z łóżka
 • (W07) - Upadek z krzesła
 • (W08) - Upadek z innego sprzętu
 • (W09) - Upadek z urządzenia na placu zabaw
 • (W10) - Upadek na schodach i stopniach
 • (W11) - Upadek na drabinę i z drabiny
 • (W12) - Upadek na rusztowanie i z rusztowania
 • (W13) - Upadek z budynku lub budowli
 • (W14) - Upadek z drzewa
 • (W15) - Upadek z urwiska
 • (W16) - Nurkowanie lub skok do wody powodujący uraz inny niż zanurzenie i topienie
 • (W17) - Inny upadek z jednego poziomu na drugi
 • (W18) - Inny upadek na tym samym poziomie
 • (W19) - Nieokreślony upadek
 • (W20) - Uderzenie przez rzucony, wystający lub spadający przedmiot
 • (W21) - Uderzenie przez lub o sprzęt sportowy
 • (W22) - Uderzenie przez lub o inny przedmiot
 • (W23) - Pochwycenie, zgniecenie, ściśnięcie lub przyciśnięcie przez przedmioty
 • (W24) - Kontakt z urządzeniami wyciągowymi i transmisyjnymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
 • (W25) - Kontakt z ostrym szkłem
 • (W26) - Kontakt z nożem, szpadą lub sztyletem
 • (W27) - Kontakt z niezasilanym narzędziem ręcznym
 • (W28) - Kontakt z zasilaną kosiarką do trawy
 • (W29) - Kontakt z innymi zasilanymi narzędziami ręcznymi i sprzętem gospodarstwa domowego
 • (W30) - Kontakt z maszyną rolniczą
 • (W31) - Kontakt z inną i nieokreśloną maszyną
 • (W32) - Wystrzał z broni krótkiej
 • (W33) - Karabin, dubeltówka i długa broń palna
 • (W34) - Wystrzał z innej i nieokreślonej broni
 • (W35) - Wybuch i rozerwanie kotła
 • (W36) - Wybuch i rozerwanie zbiornika gazowego
 • (W37) - Wybuch i rozerwanie znajdującej się pod ciśnieniem opony, rury lub węża
 • (W38) - Wybuch i rozerwanie innego określonego urządzenia pod ciśnieniem
 • (W39) - Wystrzał ogni sztucznych
 • (W40) - Wybuch innych materiałów
 • (W41) - Narażenie na działanie wysokociśnieniowego strumienia
 • (W42) - Narażenie na hałas
 • (W43) - Narażenie na wibracje
 • (W44) - Ciało obce wnikające lub przechodzące przez oko lub naturalny otwór ciała
 • (W45) - Ciało obce lub przedmiot przechodzący przez skórę
 • (W46) - Kontakt z igłą podskórną
 • (W49) - Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych martwej natury
 • (W50) - Ugodzenie, uderzenie, kopnięcie, skręcenie, pobicie lub podrapanie przez inną osobę
 • (W51) - Uderzenie w inną osobę lub zderzenie z inną osobą
 • (W52) - Zmiażdżenie, pchnięcie i zadeptanie przez tłum lub w panice ludzkiej
 • (W53) - Ugryzienie przez szczura
 • (W54) - Ugryzienie lub uderzenie przez psa
 • (W55) - Ugryzienie lub uderzenie przez inne ssaki
 • (W56) - Kontakt ze zwierzęciem morskim
 • (W57) - Ugryzienie lub użądlenie przez niejadowitego owada i innego niejadowitego stawonoga
 • (W58) - Ugryzienie lub uderzenie przez krokodyla lub aligatora
 • (W59) - Ugryzienie lub zmiażdżenie przez inne gady
 • (W60) - Kontakt z cierniami, kolcami i ostrymi liśćmi
 • (W64) - Narażenie na działanie innych i nieokreślonych sił mechanicznych materii ożywionej
 • (W65) - Zanurzenie i tonięcie w wannie
 • (W66) - Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wanny
 • (W67) - Zanurzenie i tonięcie w basenie
 • (W68) - Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do basenu
 • (W69) - Zanurzenie i tonięcie w wodach naturalnych
 • (W70) - Zanurzenie i tonięcie wskutek wpadnięcia do wody naturalnej
 • (W73) - Inne określone zanurzenie i tonięcie
 • (W74) - Nieokreślone zanurzenie i tonięcie
 • (W75) - Przypadkowe zadławienie i zadzierzgnięcie w łóżku
 • (W76) - Inne przypadkowe powieszenie i zadzierzgnięcie
 • (W77) - Utrudnienie oddychania wskutek zawalenia, przysypania ziemią i innymi substancjami
 • (W78) - Aspiracja treści żołądkowej
 • (W79) - Aspiracja i połknięcie pokarmu powodujące zablokowanie dróg oddechowych
 • (W80) - Aspiracja i połknięcie innych przedmiotów powodujące zablokowanie dróg oddechowych
 • (W81) - Ograniczenie przestrzeni lub przebywanie w środowisku o obniżonej zawartości tlenu
 • (W83) - Inne określone utrudnienia oddychania
 • (W84) - Nieokreślone utrudnienia oddychania
 • (W85) - Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego
 • (W86) - Narażenie na inny określony prąd elektryczny
 • (W87) - Narażenie na nieokreślony prąd elektryczny
 • (W88) - Narażenie na promieniowanie jonizujące
 • (W89) - Narażenie na działanie światła widzialnego i ultrafioletowego
 • (W90) - Narażenie na inne promieniowanie niejonizujące
 • (W91) - Narażenie na nieokreślony rodzaj promieniowania
 • (W92) - Narażenie na nadmierne ciepło wytworzone sztucznie
 • (W93) - Narażenie na nadmierne zimno wytworzone sztucznie
 • (W94) - Narażenie na wysokie i niskie ciśnienie powietrza i zmiany ciśnienia powietrza
 • (W99) - Narażenie na działanie innych i nieokreślonych czynników środowiska wytworzonych przez człowieka

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się