ICD-10 / Narzędzia

Stworzyliśmy wyszukiwarkę ICD-10 z której sami chcielibyśmy korzystać. Odpowiedni kod znajdziesz przeglądając listy w odpowiednich kategoriach lub korzystając z opcji wyszukiwarki.

Icd10
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wyniki wyszukiwania: X

 • (X00) - Narażenie na niekontrolowany pożar budynku lub budowli
 • (X01) - Narażenie na niekontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
 • (X02) - Narażenie na kontrolowany ogień w budynku lub budowli
 • (X03) - Narażenie na kontrolowany ogień poza budynkiem lub budowlą
 • (X04) - Narażenie na zapalenie się materiału łatwopalnego
 • (X05) - Narażenie na zapalenie lub stopienie bielizny nocnej
 • (X06) - Narażenie na zapalenie lub stopienie innego ubrania i stroju
 • (X08) - Narażenie na inny określony dym, ogień i płomienie
 • (X09) - Narażenie na nieokreślony dym, ogień i płomienie
 • (X10) - Kontakt z gorącymi napojami, jedzeniem, tłuszczami i olejami
 • (X11) - Kontakt z gorącą wodą z kranu
 • (X12) - Kontakt z innymi gorącymi cieczami
 • (X13) - Kontakt z parą wodną i innymi gorącymi parami
 • (X14) - Kontakt z gorącym powietrzem i gazami
 • (X15) - Kontakt z gorącymi urządzeniami gospodarstwa domowego
 • (X16) - Kontakt z gorącymi urządzeniami grzewczymi, promiennikami ciepła i rurami
 • (X17) - Kontakt z gorącymi silnikami, maszynami i narzędziami
 • (X18) - Kontakt z innymi gorącymi metalami
 • (X19) - Kontakt z innym i nieokreślonym gorącem i wrzącymi substancjami
 • (X20) - Kontakt z jadowitymi wężami i jaszczurkami
 • (X21) - Kontakt z jadowitymi pająkami
 • (X22) - Kontakt ze skorpionami
 • (X23) - Kontakt z szerszeniami, osami i pszczołami
 • (X24) - Kontakt z jadowitymi stonogami i krocionogami (tropikalnymi)
 • (X25) - Kontakt z innymi jadowitymi stawonogami
 • (X26) - Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami morskimi
 • (X27) - Kontakt z innymi określonymi zwierzętami jadowitymi
 • (X28) - Kontakt z innymi określonymi roślinami jadowitymi
 • (X29) - Kontakt z nieokreślonym jadowitym zwierzęciem i rośliną
 • (X30) - Narażenie na nadmierne naturalne gorąco
 • (X31) - Narażenie na nadmierne naturalne zimno
 • (X32) - Narażenie na światło słoneczne
 • (X33) - Ofiara porażenia piorunem
 • (X34) - Ofiara trzęsienia ziemi
 • (X35) - Ofiara wybuchu wulkanu
 • (X36) - Ofiara lawiny, osunięcia się ziemi lub innych ruchów ziemi
 • (X37) - Ofiara burzy
 • (X38) - Ofiara powodzi
 • (X39) - Narażenie na inne i nieokreślone siły natury
 • (X40) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
 • (X41) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco­‑nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • (X42) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
 • (X43) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
 • (X44) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne
 • (X45) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na alkohol
 • (X46) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe węglowodory i ich pary
 • (X47) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
 • (X48) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na pestycydy
 • (X49) - Przypadkowe zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje
 • (X50) - Przemęczenie i przetrenowanie powtarzanymi ruchami
 • (X51) - Podróż i ruch
 • (X52) - Przedłużone przebywanie w stanie nieważkości
 • (X53) - Brak pożywienia
 • (X54) - Brak wody
 • (X57) - Nieokreślony niedobór
 • (X58) - Narażenie na inne określone czynniki
 • (X59) - Narażenie na nieokreślone czynniki (2)
 • (X60) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne
 • (X61) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco­‑nasenne, stosowane w chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • (X62) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne [halucynogenne], niesklasyfikowane gdzie indziej
 • (X63) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na układ nerwowy wegetatywny
 • (X64) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne
 • (X65) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol
 • (X66) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na rozpuszczalniki organiczne i chlorowcowe pochodne węglowodorów i ich pary
 • (X67) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne gazy i pary
 • (X68) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na pestycydy
 • (X69) - Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i szkodliwe substancje
 • (X70) - Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
 • (X71) - Zamierzone samouszkodzenie przez zanurzenie i utopienie
 • (X72) - Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej
 • (X73) - Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
 • (X74) - Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
 • (X75) - Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu materiału wybuchowego
 • (X76) - Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie
 • (X77) - Zamierzone samouszkodzenie przez parę wodną, gorące pary i gorące przedmioty
 • (X78) - Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego
 • (X79) - Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia tępego
 • (X80) - Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości
 • (X81) - Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy przedmiot
 • (X82) - Zamierzone samouszkodzenie przez rozbicie pojazdu mechanicznego
 • (X83) - Zamierzone samouszkodzenie w inny określony sposób
 • (X84) - Zamierzone samouszkodzenie w sposób nieokreślony
 • (X85) - Napaść z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
 • (X86) - Napaść z użyciem substancji żrącej
 • (X87) - Napaść z użyciem pestycydów
 • (X88) - Napaść z użyciem gazów i par
 • (X89) - Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych substancji
 • (X90) - Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych substancji
 • (X91) - Napaść przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
 • (X92) - Napaść przez zanurzenie i utopienie
 • (X93) - Napaść przez postrzał z broni krótkiej
 • (X94) - Napaść przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
 • (X95) - Napaść przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
 • (X96) - Napaść z użyciem materiału wybuchowego
 • (X97) - Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni
 • (X98) - Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów
 • (X99) - Napaść z użyciem narzędzia ostrego

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się