AKADEMIA MŁODEGO KARDIOLOGA

Organizator Grupa PWN PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Miejsce Online
Bezpłatny Tak
Kategoria Online

Opis wydarzenia

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji Akademia Młodego Kardiologa podczas której w poszczególnych sesjach tematycznych zostaną omówione najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ECS, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego. W wybranych schorzeniach zostaną zaprezentowane przypadki kliniczne wraz z komentarzem eksperta. Nie zabraknie także tematów dotyczących wskazań do zastosowania elektroterapii oraz skojarzonej farmakoterapii w hipertensjologii.

Ciekawym elementem konferencji będzie debata diabetologa z kardiologiem Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą podczas której prof. Leszek Czupryniak i dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawią i omówią wytyczne ESC/EASD oraz PTD.

W programie m.in

I. Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii? – dr hab. n. med. Paweł Balsam
 • Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie – prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
 • Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9 – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

II. Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 • Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością sercaOmówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC
 • Odwracalny remodeling mięśnia lewej komory serca – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

III. Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji:

 • Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku – dr hab. n. med. Paweł Balsam
 • Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku – lek. Bartosz KrzowskiKomentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam
 • Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja przypadku – lek. Bartosz Krzowski - Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam

IV. Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:

 • Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku.
 • Prezentacja przypadków – dr n.med. Łukasz JanuszkiewiczKomentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

V. Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora:

 • Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

VI. Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD:

 • Debata diabetologa z kardiologiem – prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam

VII. Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii:

 • Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam

Spotkanie odbędzie się w czasie rzeczywistym i stworzy okazję do zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu. W wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby uprawnione do wypisywania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi, posiadających NPWZ. Konieczna uprzednia rejestracja.

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się