Ochrona Radiologiczna Pacjenta-DIL online

Organizator Pozytron
Miejsce Online
Bezpłatny Nie
Kategoria Online

Opis wydarzenia

Opis kursu

Szkolenie online
Webinar przygotowujący do egzaminu online
Egzamin online

Zyskaj uprawnienia bez wychodzenia z domu, wygodnie i taniej.

Komisja Stomatologiczna oraz Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wraz z firmą POZYTRON Radiologia Medyczna zapraszają na szkolenie z zakresu - OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA - online.

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość miejsc dofinansowanych przez DRL wynosi 90.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, osoby wykonujące badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promnieniowania jonizującego mogą  odbyć szkolenie z zakresu „Ochrony Radiologicznej Pacjenta”. Szkolenie dotyczy  m.in.: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT obsługujących aparaty rtg.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 390) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).

Zgodnie  z art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu.

Koszt szkolenia dla członków DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ:

Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu = 390 zł

DRL członkom DIL pokrywa koszt w wysokości 140 zł, natomiast członek DIL opłaca indywidualnie koszt w wysokości 250 zł.

Faktura za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie zostanie wystawiona po odbytym szkoleniu i przesłana na adres e-mail. 

Koszt szkolenia dla osób nie będących członkami DIL:

Koszt opłaty rejestracyjnej wynosi 1 zł. 

350 zł mat. szkoleniowe + repetytorium*+140 zł koszt egzaminu = 490 zł

*(w dniu szkolenia i egzaminu odbędą się  2 godzinne warsztaty podsumowujące) 

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione do pobrania w linku potwierdzającym płatność, który otrzymają Państwo drogą mailową po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.

W dniu egzaminu odbędą się 2 godzinne warsztaty on-line przygotowujące do egzaminu (analiza przykładowych pytań testowych).

Każdy uczestnik ma możliwość  przystąpienia w dniu warsztatów do testowego egzaminu wewnętrznego w trybie on-line przeprowadzanego przez Komisję Egzaminacyjną.

Za szkolenie przyznane jest 7 punktów edukacyjnych.

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione, aby wziąć udział w kursie:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji przeglądarek:  Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

Rejestracja:

https://pozytron.clickmeeting.com/orp-online-20-luty-2021-r-szkolenie-i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/register

Zasady prowadzenia kursu

1. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod wskazanym adresem internetowym.

2. Szkolenie odbywa się drogą korespondencyjną.

3. Po akceptacji formularza zgłoszeniowego, uczestnik szkolenia drogą e-mail otrzymuje dostęp do przygotowanych przez wykładowców materiałów szkoleniowych.

4. Po ukończeniu szkolenia uczestnik uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

5. 20.02.2021 r.  uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu w trybie online

6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z repetytorium oraz egzaminu na 14 dni przed planowanym terminem informując organizatora w formie pisemnej.

7. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020 poz.390).

8. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny.

Informacje

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu w przypadku zbyt małej liczby uczestników.


2. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w tym: LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT.


3. Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat. Certyfikat uprawnia do wykonywania badań i zabiegów leczniczych z wykorzystaniem promieniowana rentgenowskiego.

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany dokonać opłaty rejestracyjnej.

5. Liczba miejsc ograniczona. O możliwości udziału w egzaminie decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Od 1.01.2020 r. FAKTURA VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

O konieczności wystawienia FAKTURY VAT prosimy poinformować niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 p.o. Kierownik szkoleń:

Marcin Fryśny

tel.: +48 505 440 173

tel.: +48 501 284 204 wew. 5

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

Z-ca Kierownika:

Magdalena Wieczorek

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się