RAK STERCZA. NA GRANICY LECZENIA MIEJSCOWEGO I SYSTEMOWEGO

Organizator Grupa PWN PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Miejsce Online
Bezpłatny Tak
Kategoria Online

Opis wydarzenia

Podczas webinaru zostaną omówione standardy postępowania z pacjentem chorym na raka stercza z perspektywy urologa, onkologa, radiologa i radioterapeuty, w tym min. zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym, kryteria rozpoznania wznowy miejscowej, przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym, zasady leczenia miejscowego raka stercza w stadium oligometastycznym, nowe opcje terapeutyczne w rak stercza opornym na kastrację w stadium M0. Webinar poprowadzą:

- prof. dr hab. n.med. Barbara Bobek-Billewicz – Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej NIO-BIB Oddział w Gliwicach;

- prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth – Kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej;

- prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno Klinika Nowotworów Układu Moczowego NIO-PIB w Warszawie;

- dr hab. n. med. Artur Antoniewicz – Ordynator Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, Konsultant krajowy w dziedzinie urologii.;

- dr n. med. Łukasz Kuncman – Adiunkt Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM i WWCOiT w Łodzi

W programie spotkania:

1. Zasady obserwacji chorych po leczeniu radykalnym raka stercza A.D. 2021. Kryteria rozpoznania wznowy miejscowej po radykalnej prostatektomii i po radioterapii

2. Kryteria rozpoznanie wznowy raka stercza w obrazach radiologicznych RM

3. Przerzutowy rak stercza low-volume/w stadium oligometastycznym – nowy paradygmat w onkologii

4. Zasady leczenia miejscowego w stadium oligometastycznym raka stercza – analiza przypadków klinicznych

5. Rak stercza oporny na kastrację w stadium M0 – nowe opcje terapeutyczne

Spotkanie odbędzie się w czasie rzeczywistym i stworzy okazję do zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu. W wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby uprawnione do wypisywania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi, posiadających NPWZ. Konieczna uprzednia rejestracja.

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się