Etyka w czasach zarazy

Etyka w czasach zarazy

0 komentarzy

W ostatnich tygodniach w wielu miejscach na świecie gwałtownie rośnie różnica między dostępnością a zapotrzebowaniem na środki medyczne. Jak lokować je sprawiedliwie? Kogo należy podłączyć do respiratora w przypadku ich niewystarczającej liczby? Kto powinien zostać zaszczepiony w pierwszej kolejności? 

Podwaliny pod system medycznego sortowania (fr. triage) położył Dominique-Jean Larrey, chirurg przy armii Napoleona Bonaparte. Choć niewielu z nas miało okazję znaleźć się na polu bitwy, wielu z nas na co dzień korzysta z triażu, który zarówno w SORze, jak i podczas pandemii COVID-19 pozostaje równie pomocny jak podczas wojen napoleońskich. Racjonowanie zasobów medycznych jest nieuniknione – zapotrzebowanie na opiekę medyczną jest nieustające, a zasoby medyczne ograniczone. 

  • We Włoszech, w obliczu niewystarczającej liczby respiratorów, lekarze zmuszeni byli decydować komu umożliwić, a komu odmówić podłączenia do urządzenia.
  • W Daegu, mieście, które zanotowało najwięcej przypadków COVID-19 w Korei Południowej, z powodu niewystarczającej liczby łóżek szpitalnych, chorzy umierali w domach.
  • W Stanach Zjednoczonych, w wyniku niewystarczającej liczby masek N95, opracowano wytyczne umożliwiające ponowne ich wykorzystanie. W Polsce, pomimo ogromnego zaangażowania społecznego, wciąż brakuje podstawowych środków ochrony osobistej. To tylko niektóre z przykładów ograniczenia dostępności zasobów medycznych.
  • W obliczu kryzysu niektóre kraje, m.in. Włochy , Hiszpania, Wielka Brytania, Szwajcaria, podjęły próbę stworzenia wytycznych postępowania w takiej sytuacji. 
  • Również Światowa Organizacja Zdrowia opracowała etyczne podstawy mające na celu pomoc w przyznawaniu pierwszeństwa do środków medycznych. Opierają się one na czterech zasadach: równość, maksymalizacja korzyści, priorytetyzacja najbardziej zagrożonych oraz priorytetyzacja tych, którzy pomagają innym. Zależności między wspomnianymi zasadami są bardzo płynne i w dużej mierze zależą od stopnia ograniczenia zasobów. Jeśli zasoby są umiarkowanie ograniczone, alokacja respiratorów na zasadzie pierwszeństwa może być najbardziej uzasadniona, gdyż promuje równość. Przy większym ograniczeniu zasobów bardziej zasadne może okazać się promowanie osób najbardziej zagrożonych, z kolei przy znacznym ograniczeniu racjonalna wydaje się być maksymalizacja korzyści. 
Logo BML

BML to przede wszystkim społeczność.

Zarejestruj się w naszym serwisie, aby mieć dostęp do naszych treści.

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się