Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538581, posiadająca numer NIP 8842753307 (dalej również jako ADO lub też Administrator).
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z niektórych z pośród usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.bml.pl. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości wykonania poszczególnych usług lub korzystania z niektórych funkcjonalności. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody w celu realizacji usługi.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. korzystania usług strony internetowej www.bml.pl.
  2. zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych.
  3. wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na ADO.
  4. skorzystania z formularza kontaktowego i umożliwienia odpowiedzi na wskazany adres przez Administratora.
  5. wysyłki newslettera.
  6. zapewnienia bezpieczeństwa usług, przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  7. statystyki oraz doskonaleniu usług.
 4. Zbierane od Państwa są następujące dane:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, wykonywany zawód, specjalizację lub kierunek studiów oraz IP Użytkownika.
  2. w przypadku nawiązania z kontaktu z Administratorem: adres e-mail, numer IP, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu oraz datę wysłania wiadomości.
 5. Jakiekolwiek informacje dotyczące użytkownika (np. dane dotyczące działalności gospodarczej), a w szczególności dane pozwalające na identyfikację Użytkownika nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom nieupoważnionym przez administratora. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby, organy administracji publicznej oraz inne podmioty, do których przekazanie danych osobowych będzie niezbędne celem realizacji zawartej umowy lub wykonania obowiązku przewidzianego przez przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym oraz przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków lub upływu okresu przedawnienia, o których mowa w aktach prawnych powszechnie obowiązujących.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (to znaczy: poza obszar Unii Europejskiej lub EOG).
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 11. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Dane Użytkowników będą profilowane oraz przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach analitycznych.
 13. Kontakt z administratorem: Marcin Krajmas - marcin@bradmed.pl lub tel. +48 696 575 841.


 

Na potrzeby naszej witryny korzystamy z plików cookie w celu udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie. Kliknij „zgadzam się”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z tej technologii w Internecie.

 

Polityka Cookies (ciasteczka)

 1. Administratorem zamieszczającym pliki cookies jest spółka pod firmą Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538581, posiadająca numer NIP 8842753307 (dalej również jako ADO lub też Administrator).
 2. Na naszej stronie i w aplikacji używamy plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych w celu personalizowania treści, w tym treści reklam oraz analizowania ruchu na stronie www.bml.pl. Stosując pliki cookies nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji w nich przechowywanych.
 3. Pliki nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby wchodzącej na stronę www.bml.pl.
 4. Strona www.bml.pl nie zbiera w sposób automatyczny informacji innych niż te zawarte w plikach cookies.
 5. Plik cookies zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne niezbędne dane.
 6. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika www.bml.pl, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze stroną lub aplikacją.
 7. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Zmiana lub ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności strony www.bml.pl.

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się