Quality of life

0 komentarzy

Noworoczne życzenia mogą być uniwersalne, wręcz szablonowe lub nieco bardziej personalizowane. Klimat wymiany serdeczności zależy w dużej mierze od relacji łączących strony. Życząc bliskim szczęścia, zdrowia, miłości, pieniędzy… mniej lub bardziej świadomie nakreślamy czynniki determinujące jakość naszego życia.

Pojęcie jakość życia stanowi przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. Zastosowanie go w obszarach ochrony zdrowia wydaje się być zasadne i oczywiste. Pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedomagania – dobrze wszystkim znana definicja zdrowia według WHO. Jak żyć, aby go osiągnąć?

Jak żyć? Pytanie mocno abstrakcyjne.

Jakość życia wyznaczona stanem zdrowia

Medykom jakość życia pomaga określić stan zdrowotny, a przede wszystkim służy do oceny skuteczności interwencji zarówno w odniesieniu do indywidualnego pacjenta, niejednokrotnie również całej populacji. Nie jest to zatem jedynie kategoria filozoficzna. Udoskonalanie narzędzi pomiaru stanowi jeden z ważnych celów nowoczesnej medycyny.

Prowadzone badania przyczyniają się do opracowania coraz lepszych i skuteczniejszych standardów terapii i postępowania w danej jednostce chorobowej. Pozytywna korelacja między proponowaną terapią lub postępowaniem medycznym, a jakością życia pacjenta potwierdza wytyczne, które mają optymalizować leczenie.

Z drugiej strony wiadomo również, że jakość życia jest w dużym stopniu zależna od stylu życia i hierarchii wartości, jakie każdy człowiek ustala sam sobie. Poprzez działania związane z promocją zdrowia wpływa się więc na ludzi, aby sami byli odpowiedzialni za swoje zdrowie, a w razie choroby szybko podejmowali decyzję poddania się diagnostyce i leczeniu.

Wspólna strategia.

Lekarz musi wiedzieć, w jaki sposób pacjent ocenia własną sytuację życiową związaną ze stanem zdrowia. Służy temu dobra komunikacja i interakcje w procesie leczenia. Punkt widzenia pacjenta może być całkowicie odmienny od reprezentowanego przez profesjonalną wiedzę medyczną, a jego subiektywne oceny wpływają również na decyzje terapeutyczne i stosowanie się do zaleceń lekarskich.

Zjawisko Compliance.

Zjawisko braku systematyczności w zażywaniu leków przez chorych zgodnie ze wskazaniami oraz szerzej – nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich funkcjonuje pod anglojęzycznymi terminami compliance lub adherence. Fakt ten wpływa znacząco na jakość życia pacjenta oraz podnosi w efekcie koszta leczenia związane np. z hospitalizacją.

Daleko od noszy…

Niestety wciąż wśród pacjentów przeważa przekonanie, że lekarze mimo, że leczą ich dobrze za mało się nimi opiekują. Zaufanie do lekarzy dramatycznie spada, co potwierdzają badania opublikowane w New England Journal of Medicine. Polska jest krajem zamykającym ranking z zaufaniem do lekarzy na poziomie 43 proc.

Jakość życia chorego człowieka poprawia się, gdy lekarz wyznaje zasady medycyny holistycznej i traktuje każdego pacjenta indywidualnie. We współcześnie określonej organizacji ochrony zdrowia maleje autonomia w wykonywaniu zawodu lekarza. Opieka zorientowana na pacjenta rozbija się obecnie o biurokrację i regulacje prawne, czego potwierdzeniem jest burza wokół pakietu onkologicznego.

Już z perspektywy studenta zauważam fakt, że nakład pracy zatrudnionych w Polsce lekarzy często nijak się ma do satysfakcji z wykonywanych usług. Działalność dla dobra pacjenta oraz rozwój osobisty to główne wymiary pracy przynoszące satysfakcję w tym zawodzie, jeśli pominąć kwestie finansowe.

“ W każdym zawodzie istnieją sytuacje esencjalne, które odsłaniają jego istotę. W medycynie jest to spotkanie dwóch ludzi. Chorego z lekarzem. “ prof. A. Szczeklik

Czy w nowoczesnej medycynie musi stale zachodzić konflikt pomiędzy interesem pacjenta, a interesem pracownika ochrony zdrowia? Czy da się zachęcić lekarzy i pacjentów do opracowywania wspólnych osądów na temat postępowania leczniczego?

Mnogość pozytywnych doniesień o efektywnym wykorzystywaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, o udanych innowacyjnych zabiegach i opracowywanych technologiach, którymi poszczycić się może polska medycyna zachęca do tego, aby przyjrzeć się również modelom opieki, które serwuje się polskim pacjentom.

Lekarze ze względu na kwalifikacje i kompetencje powinni ustosunkować się do negatywnych zjawisk. Może w przyszłości taka postawa pozwoli zapobiec z wyprzedzeniem zmianom narzucanym odgórnie na pracowników ochrony zdrowia…

Traktat o dobrej robocie.

Łatwiej na początek samemu stać się zmianą niż z miejsca walczyć z wiatrakami. Czego ta zmiana może dotyczyć?

Posłużę się tedopochodnym przykładem.

Taką zmianą stała się Lean Wen-amerykańska lekarka, autorka książek, liderka w ochronie zdrowia oraz reformatorka w obszarze opieki zorientowanej na pacjenta, ponadto blogerka i mówczyni konferencji TED. Jej przykład uczy, że na dłuższy dystans inicjatorstwo, pionierstwo i twórcze życie się opłaca. ( Pełne bio: http://www.drleanawen.com/styled/Bio.html )

Dr Wen postawiła właśnie na innowacje związane z modelami relacji panującymi pomiędzy lekarzem i pacjentem. Z perspektywy praktyka podpowiada pacjentom, jak najefektywniej wykorzystać swój czas w gabinecie, przygotowując się wcześniej do wizyty. Nie tylko lekarz ma być uważnym słuchaczem, lecz również pacjent ma być zaangażowany. Opisuje to w książce “ When Doctors Don’t Listen: How to Avoid Misdiagnoses and Unnecessary Tests ”.

Uważność

Ważne i mądre słowo. Z najlepszymi noworocznymi życzeniami! polecam uważnie posłuchać:

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się