Wynagrodzenia tematem pilnego spotkania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

Wynagrodzenia tematem pilnego spotkania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

0 komentarzy

Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zdaniem ministra zdrowia, porozumienie w kwestii płac zostało osiągnięte i „większość stron je zaakceptowała”. 

Wczoraj odbyło się pilnie zwołane spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, poświęcone przedstawieniu członkom zespołu ostatecznej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, w którym udział wzięli członkowie Zespołu, m.in. Urszula Michalska, przewodnicząca Branży OPZZ ,,Usługi Publiczne” oraz Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Projekt nowelizacji ustawy został w takiej wersji zaakceptowany w podpisanym porozumieniu trójstronnego zespołu z dnia 17 marca 2021 r. (podpisanym przez stronę społeczną i rządową, oprócz Forum Związków Zawodowych, które zgłosiło odrębne zdanie).

Przeczytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się