Zagubiony Raport: Rezydentury 2013 – wyniki

Zagubiony Raport: Rezydentury 2013 – wyniki

0 komentarzy

Jak się zapewne domyślacie, przyszedł wreszcie czas podsumowań – rezydentury zostały przydzielone, odwołania rozpatrzone. Ba, zapewne części z nas ma już nawet podpisane umowy o pracę i już regularnie od 8 stara się zrobić jak najlepsze wrażenie w swojej wymarzonej klinice!
W tym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW) poszedł w ślady MZ i swój wykaz zakwalifikowanych lekarzy opublikował w formie zeskanowanych kartek papieru, w dodatku niekoniecznie uporządkowanych alfabetycznie. Wszystko to uniemożliwia bardziej szczegłową analizę, wobec czego na mocy obywatelskiego obowiązku oraz przemożnej chęci postawienia „kropki nad i” w temacie rezydentur 2013, pozwoliłem sobie dokonać drobnej analizy przyznanych miejsc na Mazowszu.

Szerszym spojrzeniem

Na początek kilka dużych liczb.

  • w postępowaniu kwalifikacyjnym dostępnych było łącznie 347 miejsc rezydenckich, wykorzystano 321
  • wg komunikatu ze strony MUW do 31.10 nie wykorzystano 23 miejsc, z moich obliczeń wynika jednak, że 26
  • dodatkowo otwarto 231 miejsc pozarezydenckich, co daje łącznie 552 nowe miejsca specjalizacyjne (nie wliczając specjalizacji szczegółowych)

Poniżej znajduje się tabelka przedstawiająca rozkład przyznanych rezydentur zawierająca najwyższy wynik z LEK-u, jaki otrzymał pierwszy z listy rezydent/ka, najniższy wynik osoby, która zdołała się zakwalifikować (ostatnia os. z listy) oraz ilość miejsc uszeregowana alfabetycznie wzg specjalizacji.

Specjalizacja Najwyższy wynik LEK(%) Próg (%) ilość miejsc rezydenckich Ilość miejsc pozarezydenckich
Anestezjologia 85,94 83,33 5 4
Chirurgia dziecięca 79,17 58,59 10 0
Chirurgia ogólna 82,29 81,12 6 17
Chirurgia stom. 86,98 86,98 1 2
Chirurgia szczęk-twarz 80,1 80,1 1 0
Choroby wewnętrzne 86,98 77,08 50 48
Choroby zakaźne 81,77 63 10 3
Dermatologia 3
Diagn. laboratoryjna 75,63 75,63 1 0
Epidemiologia 68,34 64,58 2 0
Genetyka kliniczna 76,56 76,56 1 0
Ginekologia 85,94 80,73 10 17
Kardiochirurgia 83,84 71,35 4 0
Kardiologia 85,94 83,85 10 6
Medycyna nuklearna 79,69 77,78 3 2
Medycyna pracy 70,2 70,2 1 0
Medycyna ratunkowa 71,88 62,5 4 7
Medycyna rodzinna 82,81 65,1 35 9
Neonatologia 78,13 60,94 5 3
Neurochirurgia 85,42 82,29 2 0
Neurologia 82,29 80,21 5 8
Okulistyka 86,98 84,9 5 17
Onkologia kliniczna 81,25 61,46 26 4
Ortodoncja 87,24 86,73 3 0
Ortopedia 83,67 81,25 3 8
Otorynolaryngologia 87,5 87,5 2 9
Patomorfologia 84,9 73,47 6 3
Pediatria 85,42 71,21 64 22
Periodontologia 81,25 81 2 2
Psych.dziec. 76,02 64,58 4 1
Psychiatria 83,85 72,4 18 17
Radiologia 86,46 84,38 3 9
Radioterapia onko. 81,77 76,56 2 0
Rehabilitacja medyczna 87,5 56,06 4 1
Stom zachow. z endod 83,67 79,69 4 2
Stomatologia dziecięca 78,65 78,57 3 3
Urologia 85,94 82,29 4 4
Zdrowie publiczne 72,16 70,5 2 0

Progi

Z perspektywy przeciętnego rezydenta dużo ważniejsza jest jednak informacja o progach punktowych (procentowych), czyli ile trzeba było minimum uzyskać punktów, by osiągnąć upragniony cel.
Tu mała ciekawostka. Zgodnie z komunikatem CEMu, najlepsza osoba dostała z tegorocznego LEKu 93,23% (179/192pkt, gratulacje dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu!). Jednakże najlepszy wynik w procesie rekrutacji wynosił aż… 93,64% i dotyczył osoby otwierającej specjalizację z Hipertensjologii. Oznacza to zapewne, że osoba ta uzyskała wynik w którymś z poprzednich egzaminów.
Poniżej znajduje się tabelka z zestawieniem rezydentur według progów punktowych, w dalszych kolumnach dla porównania progi z lat ubiegłych.

Specjalizacja Próg (%) 2013-03 2012-10 2012-03 2011-10
Otorynolaryngologia 87,5 73,1 75 69,5 76,26
Chirurgia stom. 86,98 83,67 81,82 81,31 0
Ortodoncja 86,73 0 0 89,29 0
Okulistyka 84,9 83,33 79,08 81,12 78,28
Radiologia 84,38 81,91 76,5 78,28 73,74
Kardiologia 83,85 83,33 81,31 79,8 79,8
Anestezjologia 83,33 80,1 79 77,5 73,23
Neurochirurgia 82,29 76,02 88,27 76 77,78
Urologia 82,29 77,04 78,57 86,36 81,82
Ortopedia 81,25 77,5 58,67 68,69 60,1
Chirurgia ogólna 81,12 83,84 70,5 70,41 75,76
Periodontologia 81 0 84,69 0 85,35
Położn i ginek 80,73 76,77 80,61 76,26 78,5
Neurologia 80,21 81 83,84 81,22 62,12
Chirurgia szczęk-twarz 80,1 0 79,59 79,5 78,28
Stom zachow. z endod 79,69 0 0 79 79,29
Stomatologia dziecięca 78,57 78,57 81,63 0 0
Medycyna nuklearna 77,78 74,48 73,98 58,5 0
Choroby wewnętrzne 77,08 86,98 76,53 78,79 72,73
Genetyka kliniczna 76,56 0 65,15 0 73,23
Radioterapia onko. 76,56 77,04 74,5 0 68,69
Diagn. laboratoryjna 75,63 0 0 0 0
Patomorfologia 73,47 75 57,5 85,71 65,66
Psychiatria 72,4 79,5 67,5 70,2 57,58
Kardiochirurgia 71,35 0 62 57,07 63,64
Pediatria 71,21 76,56 71,94 80,81 76,26
Zdrowie publiczne 70,5 79,9 72,22 74 78
Medycyna pracy 70,2 62,12 60,61 55,33 0
Medycyna rodzinna 65,1 82,23 52,53 74,5 44,95
Epidemiologia 64,58 66 0 69,19 0
Psych.dziec. 64,58 70,31 51,01 73,23 0
Choroby zakaźne 63 70,92 66 66,67 67,68
Medycyna ratunkowa 62,5 65,66 73,47 77,55 57,58
Onkologia kliniczna 61,46 75,38 69,7 80,3 59,6
Neonatologia 60,94 72,5 73,47 71,72 56,57
Chirurgia dziecięca 58,59 71,94 67,86 70,5 66,67
Rehabilitacja medyczna 56,06 62,76 54 68 46,7
Med sądowa 0 0 0 0 63
Med transportu 0 0 0 0 0
Mikrob. Lek. 0 0 0 0 0
Protet. stom. 0 89,8 83,67 0 81,5
Transfuz. Klin. 0 0 0 67,84 0
Ch. kl. Piers. 0 0 0 0 67,17
Chirurgia plastyczna 0 0 0 0 80,81
Audiologia i foniatria pozarezydencki 77,66 65,31 69,19 0
Dermatologia pozarezydencki 0 82,14 81 85

Dane tegoroczne najlepiej porównywać z zestawieniem z października 2012, ponieważ w sesji jesiennej jest zarówno najwięcej podchodzących do egzaminu, miejsc jak i aplikujących na etat.
Analizując powyższe dane można jedyni powiedzieć, że trudno wskazać pewny trend. Statystyki dot. przyznawanych miejsc rezydenckich nie sięgają dalej niż 2 lata wstecz, przez co ciężko jest ustalić konkretną zależność – to, co było „przebojem” rok temu jak neurochirurgia, neurologia czy ginekologia spadło kilka miejsc w dół na liście najtrudniej dostępnych rezydentur. Na poczet laryngologii, okulistyki czy radiologii. Można z pewnym przybliżeniem przyjąć, że rozkład punktowy jest podobny, dotyczy jednak zupełnie innych dziedzin medycyny – najlepsi z najlepszych mający pomiędzy 84 a 88% mogą przebierać według uznania, natomiast pozostali, którzy wciąż mieszczą się w przedziale powyżej 80% po odrzuceniu rezydentur, w których dostępnych jest tylko kilka miejsc (jak niezmiennie od lat ma to miejsce np. w okulistyce, dermatologii czy radiologii), mogą śmiało zastanawiać się nad dowolnymi innymi specjalizacjami.
Ci, którym zdecydowanie nie poszło na teście i mają wynik nieznacznie przekraczający 60% chcąc załapać się na etat z Ministerstwa kierować się muszą czasową koniunkturą. Z pomocą przychodzi tu ostatnio Medycyna Rodzinna, w ramach której oferowanych jest po prostu dużo miejsc, albo specjalizacje mało popularne ze względu na swoją specyfikę jak np. Rehabilitacja Medyczna, Choroby zakaźne (te od lat mają dosyć stały, niski próg), Epidemiologia, ale też i Onkologia kliniczna, na którą to wybrało się wręcz mniej chętnych niż było miejsc.

The best of the best

Ciekawe informacje możemy uzyskać, gdy przyjrzymy się zestawieniu najnowszych rezydentur ze względu na najwyższy otrzymany wynik z LEKu (dla ułatwienia w kolejnej kolumnie znajduje się dla przypomnienia minimalna ilość % potrzebna do otrzymania danego miejsca):

Specjalizacja Najwyższy wynik LEK(%) Próg (%) ilość miejsc rezydenckich Ilość miejsc pozarezydenckich
Otorynolaryngologia 87,5 87,5 2 9
Rehabilitacja medyczna 87,5 56,06 4 1
Ortodoncja 87,24 86,73 3 0
Chirurgia stom. 86,98 86,98 1 2
Choroby wewnętrzne 86,98 77,08 50 48
Okulistyka 86,98 84,9 5 17
Radiologia 86,46 84,38 3 9
Anestezjologia 85,94 83,33 5 4
Ginekologia 85,94 80,73 10 17
Kardiologia 85,94 83,85 10 6
Urologia 85,94 82,29 4 4
Neurochirurgia 85,42 82,29 2 0
Pediatria 85,42 71,21 64 22
Patomorfologia 84,9 73,47 6 3
Psychiatria 83,85 72,4 18 17
Kardiochirurgia 83,84 71,35 4 0
Ortopedia 83,67 81,25 3 8
Stom zachow. z endod 83,67 79,69 4 2
Medycyna rodzinna 82,81 65,1 35 9
Chirurgia ogólna 82,29 81,12 6 17
Neurologia 82,29 80,21 5 8
Choroby zakaźne 81,77 63 10 3
Radioterapia onko. 81,77 76,56 2 0
Onkologia kliniczna 81,25 61,46 26 4
Periodontologia 81,25 81 2 2
Chirurgia szczęk-twarz 80,1 80,1 1 0
Medycyna nuklearna 79,69 77,78 3 2
Chirurgia dziecięca 79,17 58,59 10 0
Stomatologia dziecięca 78,65 78,57 3 3
Neonatologia 78,13 60,94 5 3
Genetyka kliniczna 76,56 76,56 1 0
Psych.dziec. 76,02 64,58 4 1
Diagn. laboratoryjna 75,63 75,63 1 0
Zdrowie publiczne 72,16 70,5 2 0
Medycyna ratunkowa 71,88 62,5 4 7
Medycyna pracy 70,2 70,2 1 0
Epidemiologia 68,34 64,58 2 0

Na pierwszym miejscu ex aequo laryngologia i… rehabilitacja! Tak, ta sama, która w obecnym zestawieniu cieszy się najniższym wymaganym progiem! Jest to więc najlepszy dowód na to, że na tego typu, zdawałoby się „sieroce” specjalizacje, nie idą tylko ludzie pozostawieni przed wyborem „to lub nic”.

Nadmiar?

miejsc: niewykorzystanych przyznanych
Rehabilitacja -12 16
Mikrob. Lek. -4 4
Neonatologia -3 8
Onkologia -2 28
Transfuz. Klin. -2 2
Audiologia -1 1
Ch. kl. Piers. -1 1
Diagn. Lab. -1 2
Med. pracy -1 2
Psych.dziec. -1 5
Interna 1 49
Kardiologia 1 9
suma -26

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na niewykorzystane miejsca rezydenckie i ich rozkład względem danej dziedziny medycyny. Daje to pewne pole do domysłów. O ile mnie osobiście nie dziwi stosunkowe małe zainteresowanie rehabilitacją medyczną, to zastanawia mnie dlaczego w ogóle zdecydowano się na przyznanie aż 16 miejsc– czyżby celowa praktyka mająca na celu oszczędności? A może bufor da niezdecydowanych?
Na mikrobiologię lekarską nie pokusił się absolutnie nikt, podobnie jak na transfuzjologię, audiologię czy torakochirurgię. Onkologia kliniczna, mój osobisty wybór, tak szczodrze w tym roku obdarzona (od kilku lat specjalizacja deficytowa), mimo niskich progów pozostawiła 2 wolne miejsca – pragnę wierzyć, że jest to specjalizacja którą wybiera się z zamiłowania, nie konieczności :).

Tym artykułem zamykam serię zestawień danych dotyczących rezydentur. Cykl „Zagubiony raport”, mam nadzieję, wciąż będzie kontynuowany na łamach BML i poruszał inne ciekawe kwestie. Gdybyście jednak byli spragnieni garści statystyk z kolejnych losowań Lotto w wykonaniu Ministerstwa Zdrowia, piszcie!

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się